Foto: Pixabay.

Nov 5, 2020

Industrins orderingång ökade i september


Här är delbranschen som ökade mest.

Industrins totala orderingång ökade med 0,3 procent i september 2020 jämfört med augusti, i säsongrensade tal. Jämfört med september föregående år minskade orderingången med 0,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal.

Störst ökning uppvisades av industrin för metallvaror som ökade med 24,4 procent jämfört med augusti. Industrin för motorfordon ökade med 2,7 procent och övrig tillverkningsindustri ökade med 2,4 procent.

Utvecklingen i industrins totala orderingång var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med augusti ökade hemmamarknaden med 0,8 procent och exportmarknaden ökade med 0,5 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången minskade på årsbasis
På årsbasis minskade den totala orderingången med 0,3 procent i jämförelse med september 2019, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 1,0 procent och från kund i utlandet minskade den med 0,8 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 6,3 procent lägre än motsvarande period, januari-september 2019, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 5,3 procent och exportmarknaden minskade med 6,9 procent.

SCBLoading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • På jakt efter säkra leveranskedjor

  Covid-19-pandemin har synliggjort hur känsliga de globala handelssystemen är för störningar. Så här kan snabb tillverkning av detaljer öka säkerheten i dina leveranskedjor.
  47

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny gripper från OnRobot

  Robotgriparen 2FG7 är ett mycket bra alternativ för industrier som läkemedel och känslig elektronik.
  16