Foto: Pixabay.

Jan 8, 2021

Industrins orderingång ökade i november


En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling.

Industrins totala orderingång ökade med 3,8 procent i november 2020 jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år ökade orderingången med 5,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

Störst ökning uppvisades av annan transportmedelsindustri som ökade med 97,3 procent jämfört med oktober.

Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med oktober ökade hemmamarknaden med 0,6 procent och exportmarknaden ökade med 5,0 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången ökade på årsbasis

På årsbasis ökade den totala orderingången med 5,7 procent i jämförelse med november 2019, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 1,5 procent och från kund i utlandet ökade den med 10,9 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 4,5 procent lägre än motsvarande period, januari-november 2019, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 4,6 procent och exportmarknaden minskade med 4,4 procent.

Orderingången för oktober reviderad

Siffrorna för november är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i oktober jämfört med september reviderats upp med 0,2 procentenheter till en månadsutveckling på 1,5 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i oktober jämfört med oktober året innan har ej reviderats.

SCBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT