volvo torslanda

Volvo Torslanda. Foto: Svensk Verkstad.

Oct 6, 2020

Industrins orderingång ökade i augusti


Senaste statistikuppdateringen från SCB.

Industrins totala orderingång ökade med 5,6 procent i augusti 2020 jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år var orderingången oförändrad i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av trävaruindustrin som ökade med 19,0 procent jämfört med juli. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med juli ökade hemmamarknaden med 2,8 procent och exportmarknaden ökade med 7,8 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången var oförändrad på årsbasis
På årsbasis var den totala orderingången oförändrad jämfört med augusti 2019, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 3,9 procent och från kund i utlandet ökade den med 3,3 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 7,2 procent lägre än motsvarande period, januari-augusti 2019, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden har minskat med 6,3 procent och exportmarknaden minskar med 7,7 procent.

SCB    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    56
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT