Jan 2, 2019

Industrin tappar fart


Inköpschefsindex noterar lägsta nivå sedan början av 2016.

PMI-total sjönk i december till 52,0 från 55,4 i november. Det visar SILFs och Swedbanks inköpschefsindex.

Decemberutfallet visade på en bred nedgång och innebär att den svenska industrikonjunkturen tappade fart i slutet av 2018, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Månatliga utfall ska dock tolkas med viss försiktighet varför nästkommande månader blir avgörande vart konjunkturen är på väg, påpekar Jörgen Kennemar.

Det största negativa bidraget till nedgången i PMI-totalt kom från delindex för produktion följt av leverantörernas leveranstider, orderingång och sysselsättning. Noterbart är nedgången i leveranstiderna och orderingången som fallit mest under den senaste tolv månadsperioden.

Företagens produktionsplaner är mindre optimistiska i december och indexet sjönk till 63,4 från 66,7 i november vilket trots allt innebär en fortsatt övervikt av företag som räknar med att öka produktionen det närmaste halvåret.

Nedgången i indexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser accentuerades i december och sjönk med 8,1 indexenheter till 51,7. Det är ett utfall som rimmar väl med den globala råvaruprisutvecklingen och som indikerar ett lägre pristryck i producentledet, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT