Foto: Bredda Bilden/Jonas Bilberg.

Oct 1, 2019

Ny rapport: Industrin bromsar in ytterligare


"Det förefaller som motståndskraften mot en svagare omvärldskonjunktur har minskat i svensk industri"

PMI-total sjönk med 5,5 indexenheter i september till 46,3 från nedreviderade 51,8 i augusti. Det är den största månatliga nedgången sedan hösten 2008 och bidrog till att PMI-total föll under årets tredje kvartal till den lägsta nivån sedan början av 2013.

Det svaga septemberutfallet drog ned genomsnittet för PMI-total för årets tredje kvartal till 49,8. Det är fjärde kvartalet i rad som PMI-total sjönk och antyder om en fortsatt konjunkturavmattning i industrin. Det är dock för tidigt att bedöma om konjunkturnedgången har fördjupats baserat på ett enskilt månadsutfall men riskerna på nedsidan är alltjämt stora. Med hänsyn till den svaga konjunkturutvecklingen i vårt närområde, med eurozonen i spetsen, och flera geopolitiska risker är det inte osannolikt att det kan ha satt negativa avtryck i svensk industri.

-Det förefaller som om motståndskraften mot en svagare omvärldskonjunktur har minskat i svensk industri även om enskilda månadsutfall ska tolkas med viss försiktighet, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Nedgången i september var bred där tre av fem delindex i PMI-total noterades under 50-strecket. Delindex för produktion och orderingång svarade för de största månatliga nedgångarna och bidrog sammantaget till 4,2 indexenheter till nedgången i PMI-total.

-Industriföretagens produktionsplaner är mindre expansiva och antyder om en ökad försiktighet, säger Jörgen Kennemar. Indexet sjönk med 6,8 indexenheter till 54,2 i
september jämfört med augusti.

Indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser minskade till 42,2 i september från 50,9 i augusti. Det är den lägsta nivån på över tre år och signalerar om ett fortsatt svagt pristryck från producentledet.

Indexet både för hemma- och exportmarknaden sjönk i september och noterades till 43,8 respektive 47,5. På årsbasis är det exportorderingången som uppvisat den svagaste utvecklingen. Sedan september förra året har indexet för exportordeingången fallit med 11,6 indexenheter medan motsvarande index för hemmamarknaden begränsats till en nedgång med 3,5 indexenheter.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT