Kabe, VD Alf Ekström.

Nov 3, 2020

Husvagns- och husbilsföretaget Kabe ser stark orderingång och ökad produktion


Kvartal 3 blev dock ett svagare kvartal.

I Kabes rapport som kom idag kan vi läsa att det finns en ökad orderingång och produktion.  

Stark orderingång och ökad produktion 
Vi har tagit vara på den nergång i efterfrågan på husbilar som varit och allokerat resurser till att utveckla nya produkter. Denna strategi har visat sig framgångsrik då efterfrågan och orderingången på KABE och Adrias produkter är högre än föregående år. Det innebär att vi kommer öka produktionsvolymerna för att möta en stigande efterfrågan och samtliga 60 medarbetare vilka varslades i våras har erbjudits återanställning. Idag söker vi aktivt efter nya medarbetare.

Tredje kvartalet
Det tredje kvartalet blev omsättnings- och resultatmässigt ett svagare kvartal. Detta är relaterat till problem i KABEs produktion samt en förskjutning av leveranser från Adria-fabriken i Slovenien. KABEs produktion har mött stora utmaningar relaterat till de smittskyddsåtgärder som införts till följd av Covid-19 vilket avsevärt påverkat planering och bemanning. Sammanfattningsvis har vidtagna åtgärder visats sig vara effektiva gällande att skydda våra anställda, samarbetspartners och kontinuiteten i verksamheten.

Framtidsutsikter
Genom vår kompletta produktportfölj kommer vi kunna befästa och utveckla vår starka marknadsposition i Norden. Målsättningen är att koncernen långsiktigt ska ha en marknadsledande position, inom varje pris- och produktsegment för husvagnar och husbilar. Vi är övertygade om att trenderna inom Mobile Living är fortsatt positiva och att ett ökat intresse för hållbara semesterformer är här för att stanna.

Kabe i siffror:

Nettoomsättningen uppgick till 1 564 Mkr (1 911)
Resultat efter skatt uppgick till 49 Mkr (111)
Resultat per aktie var 5,44 kr (12,33)            
Rörelseresultatet uppgick till 57 Mkr (134)
Rörelsemarginalen uppgick till 3,6% (7,0)
Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten om 222 Mkr (106)
Stark orderingång och ökad produktion av årsmodell 2021
  • Mar 9, 2021

    Pampigt lager i nya fabriken i Kalmar

    Nyheter Maskintillverkaren startade sin verksamhet 1934 och är idag världsledande. Nu står 20.000 nya kvadratmeter färdiga, med en smidig artikelhantering.
    0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT