Fler programstudenter på väg till Högskolan Väst.

Fler programstudenter på väg till Högskolan Väst. Foto: Högskolan Väst

Jul 11, 2019

Högskolan Väst utbildar fler tekniker än nånsin


På nationell nivå har drygt 279 300 personer antagits till en högskoleutbildning i höst – 1,5 procent fler än för ett år sedan. Högskolan Väst följer trenden vad gäller antagningen av programstudenter. Fler studenter än någonsin är antagna på Tekniskt basår. - Mycket glädjande att fler får en möjlighet att komma in på det tekniska fältet, säger Jan Theliander, prorektor.

Förra året antogs rekordmånga studenter till Högskolan Väst. Även i år ökar antalet antagna programstudenter bland annat till följd av ett utökat programutbud och möjlighet att studera på distans. Vad gäller fristående kurser och kurspaket har högskolan något färre platser HT 2019 och antagningen har därmed gått ner. Detta ska ses mot bakgrund av förra årets kraftiga ökning av just kursutbudet.

- Kurser och kurspaket mycket viktiga inslag i vårt utbud. Parat med möjligheten att studera på distans är detta ett sätt att tillgängliggöra utbildning för fler, en vision som Högskolan Väst brinner för, säger Jan Theliander, prorektor.

De program som har flest reserver är Socialpedagogiska programmet, Sjuksköterskeprogrammet, Webmaster och Socialpsykiatriska vård. Totalt sett har 5 226 personer (individer) har antagits i det 1a urvalet, HT19, att jämföra med 5740 antagna HT18. De sökandes antagningsbesked publiceras på Antagning.se idag. Sista svarsdag är den 26 juli. Vid andra urvalet den 1 augusti får reserverna besked om de kommer in.

Noterbart är att tekniskt basår, som ger behörighet och garanterad plats till ingenjörsprogrammen, har fler antagna än någonsin. 150 personer i jämförelse med föregående års 136.

- Det är mycket glädjande och välkommet av inte minst näringslivet att vi får fler personer till utbildningar inom det tekniska fältet. Basåret är ett jättebra sätt att bättra på sina kunskaper och förbereda sig för en ingenjörsutbildning, säger Jan Theliander.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT