Henrik Larsson Lyon, vd. Foto: Hexatronic.

Apr 8, 2021

Hexatronic flyttar verksamhet och lager från Örebro


"Den svenska marknaden förväntas minska de kommande åren"

Hexatronic vidtar åtgärder för att effektivisera produktion och logistik i den svenska verksamheten. Företaget flyttar all fiberoptisk termineringsverksamhet och lager från Örebro i Sverige.

Flytten är ett led i att stärka bolagets konkurrenskraft på en växande internationell marknad samtidigt som den svenska marknaden förväntas minska kommande år.

Ambitionen är att flytta all produktion till Hexatronics befintliga termineringsanläggning i Tallinn, Estland och lager till Hexatronics befintliga anläggning för produktion av fiberoptisk mikrokabel, mikrodukt och sjökabel i Hudiksvall, Sverige.

-Svenska marknaden förväntas minska de kommande åren och med vår starka internationella tillväxt utgör Sverige idag en allt mindre del av bolagets försäljning. Vi ser också en ökad konsolidering och förväntar oss en tilltagande konkurrens i en starkt växande europeisk fibermarknad. Det här är ett mycket svårt beslut att fatta men nödvändigt för att förbli långsiktigt konkurrenskraftiga. Vi kommer att göra vårt yttersta för att stötta våra medarbetare under denna process, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group AB.

Hexatronic kommer att bibehålla all kundnära organisation i Örebro i form av marknads-, försäljnings- och serviceorganisation. Kontoret i Örebro har erbjudit marknaden en mycket hög servicenivå vilket kommer att fortsätta i oförändrad omfattning även om produktion och lager flyttas inom bolaget.

Hexatronic har idag cirka 50 anställda i Örebro, varav närmare 30 påverkas av flytten som planeras slutföras under andra halvåret innevarande år.

Dessa planer är föremål för fackliga förhandlingar.

Åtgärderna förväntas inte ha någon materiell påverkan på koncernens försäljning eller resultat.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT