Hanza.

Nov 3, 2020

HANZAs delårsrapport: Volymstabilisering och ökat antal affärsdiskussioner


Rörelseresultatet för kvartalet blev bättre än vår bedömning i våras, säger vd.

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterad på NASDAQ Stockholm, presenterar i dag sin delårsrapport för perioden januari – september, 2020. Bolaget beskriver att covid-19 fortsatt påverkar delar av verksamheten, men att försäljningsvolymerna har stabiliserats. Vidare ser HANZA att pandemin skapat nya affärsmöjligheter genom ett ökat behov av att både effektivisera och regionalisera leverantörskedjan i linje med HANZAs affärsmodell. Styrelsen har analyserat HANZAs finansiella mål mot bakgrund av den extraordinära situationen och bedömer dem som fortsatt realistiska.

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:

- Under kvartal tre ser vi fortsatt betydande påverkan av covid-19 med en omsättning som är ca. 8 % under förväntad volym. Det är dock en förbättring mot kvartal två, då minskningen var ca. 10 %. Stabiliseringen tillsammans med åtgärdsprogrammet vi lanserade i april 2020, medför att rörelseresultatet för kvartalet blev bättre än vår bedömning i våras.

- Inbromsningen är kopplad till corona-krisen. Vi kan konstatera att våra kunder är stabila bolag och blickar vi framåt så kommer volymerna att öka när pandemin ger vika. Det är förstås inte möjligt att säga exakt när det sker, men under tiden arbetar vi aktivt med nya affärsmöjligheter som skapats av krisen, både nya potentiella kunder och nya förvärv

- Styrelsen har analyserat koncernens finansiella mål med anledning av pandemin och bedömt att de är fortsatt realistiska och därför beslutat att de ska ligga fast. Det betyder bland annat ett oförändrat marginalmål om 6 % efter avskrivningar av immateriella tillgångar (EBIT).

TREDJE KVARTALET (1 juli – 30 september 2020)

  • Nettoomsättningen uppgick till 503,1 MSEK (515,5).
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 21,4 MSEK (17,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,3 % (3,4). Rörelseresultatet efter avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBIT) uppgick till 15,2 MSEK (14,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 6,6 MSEK (0,9), vilket motsvarar 0,20 SEK per aktie (0,03).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,9 MSEK (29,1).

 

NIOMÅNADERSPERIODEN (1 januari – 30 september 2020)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 661,2 MSEK (1 519,8).

  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 29,2 MSEK (56,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 1,8 % (3,7).  Rörelseresultatet efter avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBIT) uppgick till 15,9 MSEK (48,7). Vid utbrottet av covid-19 initierade HANZA ett åtgärdsprogram som belastade resultatet under det andra kvartalet med 27,5 MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,6 MSEK (18,1), vilket motsvarar -0,19 SEK per aktie (0,58).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 120,2 MSEK (113,1).
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT