SIS dan-nilsson

Dan Nilsson. Foto: SIS.

Dec 5, 2019

Ny standardiseringschef på SIS


Han får det övergripande ansvaret för alla standardiseringssektionerna.


Dan Nilsson är ny standardiseringschef på Svenska institutet för standarder, SIS. Han har närmast varit sektionschef för standardisering vård och omsorg. Hans nya roll innebär att han nu blir en del av ledningsgruppen och har det övergripande ansvaret för alla standardiseringssektionerna.

Konkret kommer han att tillsammans med 100 medarbetare och drygt 5 000 deltagande personer i 280 tekniska kommittéer utveckla standarder och standardisering nationellt och samtidigt ta plats och påverka i en internationell och i en europeisk kontext.

Varför är det viktigt med standarder och standardisering?
– Att använda sig av standarder är frivilligt, intressentstyrt och behovsstyrt. Just därför är det viktigt att vi genom standarder skapar hållbara och robusta spelregler för handel, samarbete, trygghet och utveckling. Vem som helst kan använda standarder, ingen exkluderas. Det är på lika villkor och det är en viktig styrka. 

– Det är också viktigt att lyfta blicken och påminna sig om att SIS är en del i en gemenskap som omfattar 164 länder globalt och 34 länder i Europa. Vi är en internationell organisation med huvudkontor vid Torsplan i Stockholm. Till vardags räcker det med att gå förbi vår reception och kika på vilka internationella möten som genomförs under en dag, eller att häpna av antalet digitala möten vi årligen genomför med deltagare över hela världen, för att förstå mer om vikten av standarder och standardisering.

– Att SIS är medlemmar i ISO och CEN är värdefullt för Sverige och för våra intressenter då det ger en direkt tillgång till att påverka standarder globalt. Samtidigt är SIS av regeringen utsedd till nationell standardiseringsorganisation tillsammans SEK Svensk Elstandard och ITS. Det är ett uppdrag vi är stolta över.

Vilka trender ser du inom standardiseringen?

– I den formativa tid vi lever i, som kännetecknas av blixtsnabb generering av kunskap, behöver vi jobba ännu smartare med att sänka trösklarna för att finna bättre processer för hur akademi, innovatörer och entreprenörer kan delta i och påverka standardiseringen.

– På SIS fortsätter arbetet med att digitalisera våra processer och det initierade arbetet med digitala plattformar för framtagande av standarder som leder till lägre trösklar för deltagande i arbetet. Standardiseringens grundläggande idé är så pass robust att den tål att utvecklas och utmanas.

SISLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT