Foto: Götene Ufo.

Nov 8, 2019

Götene Ufo går samman med Siljum Mekan


De tidigare ägarna bildar ett nytt ägarbolag.

Siljum Mekan AB och Götene Ufo AB har från och med 2019-11-01 samma ägare i form av det nybildade holdingbolaget GUSE AB som förvärvat 100% av aktierna i båda bolagen per detta datum.

GUSE AB ägs gemensamt av de tidigare ägarna till Götene Ufo AB och Siljum Mekan AB och har sitt säte i Göteborg.

Götene Ufo AB har huvudkontor och tillverkning i Götene och ett säljkontor med lager i Umeå. Bolaget har funnits sedan 1953 och har idag 49 st anställda. Omsättningen beräknas hamna på 105 mkr. Götene Ufo AB har ett av marknadens bredaste produktsortiment av redskap till grävmaskiner och hjullastare.

-Vi har lärt känna ägarna till Siljum Mekan AB under en tid och tycker att vi har likvärdiga värderingar och ser på vår marknad, våra produkter, kunder, leverantör och personal på ett likvärdigt sätt, och då kom vi fram till att det är bättre att vi göra detta tillsammans, både för oss själva och för kunderna, säger Sven Lans, VD för Götene Ufo AB och en av delägarna i det nya ägarbolaget.

-Båda bolagen har sina styrkor, och tillsammans får vi ett riktigt vasst koncept och ett mycket starkt och unikt kunderbjudande fortsätter Lans.

Siljum Mekan AB ligger i orten Bygdsiljum mellan Umeå och Skellefteå. Bolaget, i dess nuvarande form, har funnits sedan 1987 och har idag 15 anställda och en omsättningen på ca 30 mkr. Siljum Mekan har ett mycket starkt produktsortiment inom främst kategorin snöröjning.

-Det känns jättekul att vi fått denna affär i hamn säger Alf Spets, VD på Siljum Mekan AB.

-Att vi nu skall jobba ihop blir väldigt spännande, och tillsammans får vi betydligt större resurser, både på produktion, konstruktion, utveckling och försäljning, det gör att vi kan hålla ännu högre hastighet i att ta fram unika kvalitetsprodukter som våra kunder efterfrågar fortsätter Spets.

-Det viktiga framöver är att vi fortsätter försöka sätta våra kunder i fokus avslutar Spets.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117