Foto: Jonas Bilberg. Teknikföretagen/Bredda Bilden.

May 4, 2021

Rekordfart i industrin


Brant stigande trend för tillverkningsindustrins orderstockar.

På tisdagen presenterade Swedbank och Silf april månads siffror för inköpschefsindex och siffrorna når glädjande rekordnivåer.

-PMI-totalt steg till 69,1 i april från uppreviderade 64,7 i mars och är den näst högsta nivån i indexets 26-åriga historia. Sedan bottennivån i april förra året har PMI-total ökat med 32,7 indexenheter, vilket är en betydligt snabbare uppgång jämfört återhämtningen efter den globala finanskrisen 2008/09, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Samtliga delindex i PMI-total steg i april där orderingång och leveranstider nådde nya rekordnivåer. Delindex för orderingång svarade för det största positiva bidraget till den månatliga ökningen i PMI-total följt av produktion, leveranstider och sysselsättning.

Tillverkningsindustrins orderstockar fortsätter att uppvisa en brant stigande trend. I april noterades index för företagens orderstockar till 69,0 från 66,8 i mars. Det är långt över det historiska snittet (53,6). Indexet antyder om ett allt gynnsammare orderläge för svensk tillverkningsindustri, stöttad av en växande världshandel.

Index för planerad produktion noterades till 75,3 i april och visar på en tilltagande optimism i industrin att öka produktionen det närmaste halvåret. Störningar i den globala handeln och brist på insatsvaror förefaller ännu inte ha påverkat industriföretagens produktionsplaner även om faran inte är över.

-Prisindex för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 89,7 i april från 85,2 i mars, vilket är den högsta nivån på 26 år. Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser och leveransstörningar har lett till ett ökat kostnadstryck i producentledet, vilket på sikt kan sätta avtryck i konsumentpriserna, påpekar Jörgen Kennemar.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117