LKAB malmtåg.

LKAB malmtåg. Foto: G. Rúnar Gudmundsson / Alm & ME.

Dec 20, 2019

LKAB kör vidare med ny koncernstruktur


Fortsatt decentralisering och extra fokus på kommunikation och klimat som blir en egen enhet.

LKAB tar nu nästa steg i utvecklingen av den decentraliserade organisationen med en förändrad koncernstruktur. Tre divisioner ersätts av två affärsområden, bland annat för att tydligare skilja på vad som är koncernuppgifter och vad som är produktionsuppgifter.

De tre divisionerna Norra, Södra respektive Specialprodukter blir två affärsområden, Järnmalm och Specialprodukter.

Michael Palo blir direktör för affärsområdet Järnmalm.

Strukturen med produktionsorter blir kvar, i övrigt sätts den nya strukturen inom affärsområdet under första kvartalet 2020. Under övergången leds Division Norra av Michael Palo.

Magnus Arnqvist kommer även fortsättningsvis ansvara för Division Södra och rapporterar till direktör för affärsområdet Järnmalm.

Leif Boström blir direktör för affärsområde Specialprodukter.

Kommunikation flyttas från vd-stab och bildar en ny enhet – Kommunikation och klimat. Den roll för omvärldsbevakning, energi och klimat som funnits på enheten Personal och hållbarhet flyttas till den nya enheten.

Niklas Johansson, tidigare bland annat statssekreterare på Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet, blir ny chef för Kommunikation och Klimat. Tills Niklas tillträder ansvarar Bo Krogvig för funktionen.

En ny vd-stab vid namn Strategiska projekt bildas. I staben ingår Bo Krogvig och uppgiften blir bland annat att stärka arbetet i de strategiska utvecklingsprojekten.

Den nya strukturen gäller från 1 januari 2020.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT