Mats Persson. Foto: Liberalerna.

Jan 12, 2021

Förlängt omställningsstöd för små och medelstora företag


Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om en förlängning.

Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om att förlänga det så kallade omställningsstödet för små och medelstora företag, liksom omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Förlängningen gäller november fram till och med februari. Det skriver TT.

Samtidigt höjs ersättningsnivån från maximalt 75 till 90 procent av de fasta kostnaderna.

– Det klart i det läge vi har nu med krögare, taxichaufförer och andra som har det oerhört tufft är detta ett viktigt stöd som gör skillnad, säger Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för L.

– Det handlar om att företagen ska undvika att behöva gå i konkurs och säga upp sina medarbetare.

 
Kostar 3,5 miljarder
 
De som kan söka stödet måste ha tappat 30 procent av sin omsättning. Det förlängda och höjda stödet beräknas kosta 3,5 miljarder kronor.

Den senaste tiden har regeringen beslutat om flera nya restriktioner som drabbar företagen, till exempel att det inte får serveras alkohol efter klockan 20 och begränsat antal kunder i butikerna.

– Då är det också rimligt att staten är med och ersätter i högre grad, säger Rickard Nordin, ekonomisk-politisk talesperson för C. 


Men det är inte enbart skärpta restriktioner som gör det nödvändigt med mer stöd, anser Nordin. Ju längre pandemin håller på, desto mindre marginaler har företagen att ta till.

– De här företagen har kämpat i snart ett år med vikande omsättning och kunder som inte vågar komma. Då börjar man äta på sina marginaler, och snart finns det inga kvar, säger han.

 
Sega utbetalningar
 
Under tisdagen skickas förslaget till extra ändringsbudget ut som lagrådsremiss. Ambitionen är sedan att riksdagen snabbt ska kunna fatta beslut om att förlänga och utöka stödet.

Men drabbade företag kan inte räkna med att få pengar genast. Först måste stödperioden ta slut och företagen visa hur stort omsättningstapp de har haft. För stödperioden januari–februari börjar ansökningsperioden den 1 mars. Och därefter ska ansökan handläggas.

 
Utökat korttidsstöd
 
Regeringen, C och L har även kommit överens om att utöka stödet för korttidspermitteringar på grund av den nya pandemilagen som infördes den 10 januari.
 
Regeringen får där befogenheter att införa långtgående restriktioner för att hindra trängsel och smittspridning, vilket kan drabba många företag. Nu föreslås att företagen under perioden januari till mars ska kunna minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, jämfört med maximalt 60 procent i dag.

Vid en korttidspermittering på 80 procent behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen.

Förändringen gäller generellt och inte enbart företag som drabbas direkt av utökade restriktioner.

Den totala kostnaden för korttidsarbete beräknas uppgå till 10,7 miljarder kronor 2021.

FAKTA: STÖD TILL FÖRETAG MED STORA OMSÄTTNINGSTAPP 
 
Omställningsstödet infördes i juni 2020. Det är ett direktstöd baserat på omsättningstapp och stödet blir större ju mer omsättningen minskar.

Syftet är att företag ska kunna övervintra pandemin.

Villkoren har ändrats flera gånger, men nu krävs att företagen ska ha haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med för ett år sedan.

Stödet ges som en andel av företagets fasta kostnader. Ersättningsnivån föreslås höjas till 90 procent för perioden november 2020 till och med februari 2021. Tidigare var maxnivån 70 procent, förutom för mindre företag som kunde få 75 procent.

Omsättningsstödet fungerar på liknande vis och kan sökas av enskilda näringsidkare.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT