Foto: GJS Verktyg.

Apr 14, 2021

Förinställning av verktyg


Maximera tillgängligheten i befintliga bearbetningsmaskiner. Webinarium den 27 april.

Bearbetande verkstäder försöker ständigt korta ned cykeltider, öka tillgängligheten i maskinerna och förbättra produktionsprocessen. En av de första tankarna är ofta behovet av att investera i modernare bearbetningsmaskiner. Att investera i en förinställningsmaskin kan göra stor skillnad och är ofta ett billigare alternativ för att effektivisera tillverkningsprocessen.

Förinställning av verktyg handlar till stor del om att förbereda verktyg utanför bearbetningsmaskinerna för att maximera tillgängligheten i maskinerna. Därför är förinställningsmaskiner inte bara för stora bearbetande verkstäder, även mindre verkstäder kan dra stora fördelar av att ha en separat maskin för förinställning av verktyg.

Alla verkstäder vill ha maximal tillgänglighet i sina bearbetningsmaskiner, utan en förinställningsmaskin byter eller justerar operatören verktyg medan maskinen står still. Ett borrbyte innebär provborrning, uppmätning och eventuell justering, ett annat scenario som inte är ovanligt är att vid byte av skär så tappas en indexskruv och operatören måste gå för att hämta en ny, under tiden står bearbetningsmaskinen still. Att börja jobba med en extern förinställningsmaskin handlar om att ändra på ineffektiva, invanda arbetssätt och tänka på ett nytt sätt.

Förinställ och justera dina verktyg under tiden som bearbetningsmaskinerna tillverkar detaljer, kör fram verktygsvagnen med verktygen uppradade i rätt ordning och redo att sättas in i bearbetningsmaskinerna. Tiden för verktygsbyten kan minimeras, tiden för planering och igångsättning av nya detaljer minimeras.

Förinställningsmaskinen kan via interface kommunicera direkt med moderna bearbetningsmaskiner. Det betyder att mått och verktygsdata kan skickas direkt från förinställningsmaskinen till bearbetningsmaskinen, återigen en tidsvinst och minskad risk för fel.

Automation

I en verklighet med allt högre grad av automation blir förinställningsmaskinen en viktig komponent för maximalt maskinutnyttjande. En ensam operatör kan förinställa och förbereda verktyg till ett stort antal bearbetningsmaskiner. Möjligheten finns även att automatisera hela förinställningsprocessen via en robot som mäter in verktyg och placerar färdiga verktyg på en verktygsvagn.

Mät och förinställ dina verktyg, snabbt, enkelt och exakt

Verktygsdata som diameter, längd, vinklar och radier är alla avgörande för noggrannhet i bearbetningen. Med en förinställningsmaskin får man snabb mätning med hög precision, upp till 5 mått på 5 sekunder. Förutom maximerad bearbetningstid innebär en förinställning med hög precision även att verktygen slits mindre, skären på vissa vändskärsfräsar kan exempelvis ställas exakt för att slitaget skall bli jämt över alla skäreggar och därmed ökar livslängden på verktyget.

Det finns även mer avancerade modeller av förinställningsmaskiner som har upp till 5 axlar för att kunna mäta de flesta sorters verktyg.

Webinarium om förinställning 27 april

För er som är intresserade av att se mer om hur ni kan arbeta effektivt med förinställning av verktyg kommer GJS Verktyg att hålla ett webinarium om förinställning den 27/4. Anmälan via gjs@gjsverktyg.se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT