fredrik sidahl

Fredrik Sidahl. Foto: FKG.

Aug 24, 2020

FKG sätter blåslampa på regeringen


– Olika stimulanser behöver komma igång snabbt, säger FKGs vd Fredrik Sidahl.


Efter ett halvår i covid-19-pandemins skugga pågår nu en kraftsamling för att få hjulen att börja snurra igen. Svenskt Näringsliv driver sitt projekt Återstarta Sverige, men parallellt med det arbetar FKG, MRF och BIL Sweden med egna initiativet Kick-start för att driva på.

– Olika stimulanser behöver komma igång snabbt, vi är oroliga för att det ska ta för lång tid. Man kan inte bara sitta med armarna i kors, säger FKG:s vd Fredrik Sidahl.

Tankarna bakom Återstarta Sverige är att landet måste vara på hugget för att inte förlora i konkurrenskraft. Svenskt Näringsliv ivrar för en reformpolitik som ska stärka viljan att investera och ta risker, sänka trösklarna för att anställa, stärka incitamenten att arbeta samt att bevara och utveckla handeln med omvärlden.

– Näringslivet och framförallt industrin är motorn för att vi ska kunna hålla igång konsumtionen och få in skatter. Det är ju så att stoppar du in en krona i tillverkningsindustrin får du tio tillbaka, säger Fredrik Sidahl.

Det egna projektet Kick-start som FKG, MRF och BIL Sweden driver bygger på liknande tankar, fast nischat mot automotive. De har bland annat skrivit ett brev till statsminister Stefan Löfvén för att uppmärksamma fordonsindustrins läge och vilka konsekvenser som hotar.

I brevet oroar de sig för att svenska stimulanspaket ska dra ut på tiden och att tydliga beslut och insatser saknas. Samtidigt är konkurrentländer som Tyskland, Frankrike och Italien redan på banan med sina stimulanser, vilket riskerar att snedvrida konkurrensen.

FKG, MRF och BIL Sweden ser några områden som de uppmanar den svenska regeringen att prioritera:

-Industriell omstart i linje med myndigheternas hälsorekommendationer.
-Att underhålla tillgången till likvida medel för livskraftiga företag.
-Att fondera ekonomiska medel för hållbar ekonomisk återhämtning genom stimulanser med inriktning på efterfrågan och investeringar i ny teknologi.
-De argumenterar också för skrotningspremier, förändringar i bonus Malus-reglerna och en förlängning av förmånsreglerna.

Annat som organisationerna driver är satsningar på infrastruktur med huvudsaklig inriktning på grön omställning av transportsystemen.

FKG har även ställt sig bakom det 25-punktsprogram som komponenttillverkarnas europeiska samarbetsorganisation CLEPA formulerat tillsammans med ACEA, som representerar europeisk bilindustrin, och CECRA, samlar kontinentens bilhandlare.

– Det handlar om företag som sammanlagt har 14 miljoner anställda, säger Fredrik Sidahl.

FKG  Annons
 • Omvandlare till fotovoltaiska paneler

  Under de senaste åren har vi observerat ett ökande intresse för ”grön energi”. Det dyker upp ett antal applikationer för energiutvinning från fritt tillgängliga källor och bland dessa är installationer av fotovoltaiska paneler mest populära.
  0
 • Sep 17, 2020

  Effektiv och snabb hjälp i industriell produktion med KUKA:s nya KR SCARA-robotar

  Teknik Med egenskaper som ultrakompakta, snabba och starka blir KUKA:s nya KR SCARA-robotar en värdefull hjälp i industriell produktion för smådelsmon-terings-, materialhanterings- och inspektionsuppgifter.
  0
 • Sep 17, 2020

  ABB:s tillväxthub SynerLeap tar nästa steg med fler partners

  Nyheter ABB:s tillväxthub SynerLeap tar nu nästa steg och knyter till sig fler partners när de ingår avtal med Westinghouse, Mälarenergi och innovationsnätverket Automation Region. SynerLeap har även flyttat till nya lokaler. Plattformen fortsätter därmed att expandera sitt innovationsekosystem med än bättre närhet till ABB:s industrikunder.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • Sökandet efter säkra leveranskedjor

  Covid-19-pandemin har visat på hur känsliga de globala handelssystemen är för störningar. Hur kan snabb tillverkning av delar öka säkerheten i dagens leveranskedjor?
  0

SENASTE NYTT