Sep 15, 2020

FKG erbjuder fortbildning online för svenska underleverantörer


Stärk konkurrenskraften idag.

Fordonskomponentgruppen - FKG har tillsammans med Arbvux (Arbetsmarknad och vuxenutbildning) tagit fram webbutbildningar för att stärka svenska underleverantörers konkurrenskraft.

Efter att ha skickat ut enkätundersökningar och haft djupare samtal med svenska underleverantörer har branschorganisationen FKG fått förståelse för vad det är som efterfrågas mest. Baserat på detta kommer erbjuder man i höst erbjuda digitala kurser i Digitalisering, Toleranser, mätteknik och ritteknik, samt. E-CAD.

Alla utbildningar erbjuds helt online via inspelade filmer, vilket innebär att du under en viss period kan tillgodogöra dig utbildningen när det passar dig.

Digitalisering- Framtidens industri och de nya utmaningar som väntar

Morgondagens industri kommer att ställa helt nya krav på medarbetarna inom en rad olika områden. Inte minst när det gäller IT-kompetens och innovativ problemlösning.

I ett antal intervjuer med ledande personer inom Volvo Cars, underleverantörer samt representanter från akademin och Veldi Kompetens kommer du att kunna ta del av intressanta spaningar kring hur industriarbete kommer att se ut om 5-10 år.

Det ingår också en kortare tillbakablick som väver ihop historien med den nytta som industrin idag kan göra för miljö, sjukvård och hälsa. Vi belyser även vikten av det livslånga lärandet och hur viktigt det blir för medarbetaren att ständigt utvecklas för att kunna lösa framtidens utmaningar.

Utbildningen startar den 15 oktober, sista anmälningsdag är den 8 oktober.

Toleranser, mätteknik och ritteknik 

Utbildningen tar ett helhetsgrepp om dessa områden och genomförs med hjälp av det digitala systemet ”Its learning”. Upplägget bygger på filmade avsnitt och kompletteras av instuderingsdokumentation.

Efter respektive avsnitt får deltagaren besvara ett antal flervalsfrågor som rättar sig själv direkt.  Man måste ha över 80% rätta svar för att komma vidare till nästa avsnitt. Som avslutning får deltagaren frågor från samtliga avsnitt för att säkerställa att man har koll på helheten.

Tack vare den chattfunktion som finns i ”Its learning” kan även kursdeltagarna, under arbetstid, ha kontakt med en lärare som stöttar och leder om det uppstår problem eller frågor.

Innehåll:

Grunder inom mätteknik
Skjutmått
Mikrometer
Vårda och kalibrera mätverktygen
Enheter och decimaler
Form och lägestoleranser
Hur koordinat- och referenssystem är uppbyggda samt hur dessa praktiskt tillämpas.
ISO-toleranser och passningar
Toleransområde och begränsningar, måttjämkning
Utfallsvärdering / SPS
Allmänna ritningsregler och ritteknik
Symboler & svetsbeteckning
Utbildningen startar den 1 oktober, sista anmälningsdag är den 24 september. Här kommer man få göra uppgifter och det kommer på bestämda tider finnas möjlighet att få stöttning av en lärare.

E-CAD: Introduktion

E-CAD verktyg kan i stor utsträckning förbättra den elektroniska designprocessen, från den enskilda komponenten till slutprodukten, där processen både kan gå fortare och där det är möjligt att simulera/verifiera delar i en elektronikkonstruktion. Här ges in introduktion till E-CAD, användningen och nytta samt hur samspela med M-CAD för mekanik i konstruktionsarbetet.

Introduktionsutbildningen erbjuds helt online via inspelade filmer.

Utbildningen startar den 15 oktober, sista anmälningsdag är den 8 oktober.

För mer information och anmälan till onlinekurser FKG

fkgLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT