Clean Touch Medical.

Feb 25, 2021

Finsk uppfinning eliminerar virus och bakterier från ytor på bara 60 sekunder


I framtiden ska offentliga utrymmen kunna hållas öppna under en pandemi.

Det finska företaget Clean Touch Medical Ltd har utvecklat en produkt som kan göra att samhället kan hållas öppet trots den världsomspännande pandemin. Antivirusbeläggningen är den enda ytbeläggningen på marknaden som eliminerar coronavirus på bara 60 sekunder, och därmed ger omedelbart skydd och ett effektivt stopp av infektionskedjan.

En legering av vidhäftande beläggningar av bland annat koppar och silver har utvecklats av ett finskt företag specialiserade på ytbehandlingar. Blandningen har laboratorietestats på Helsingfors universitet och visat sig vara effektiv. Resultaten visar att den på ett framgångsrikt sätt förstör olika sorters virus, såsom SARS-CoV-2 (motsvarande den typ av coronavirus som orsakade nuvarande pandemi) och bakterier på bara några sekunder.

Ny standard för antimikrobiellt skydd

Den patenterade ViralSafe-skyddsbeläggningen stoppar infektionskedjor i tidigast möjliga skede. Detta är avgörande eftersom tidsperioden mellan på varandra följande ytkontakter ofta bara är några sekunder. Beläggningen fungerar i princip av sig själv, och därför behöver ytan inte rengöras mellan kontakterna även om den första personen har virus på sina händer.

”Multimetallhybriden som vi testat är en unik och mycket intressant kombination. Forskningsresultaten är imponerande. Covid-19-viruset orsakande en global pandemi, något vi förhoppningsvis kan undvika i framtiden. Kanske erbjuder den här sortens hybrid en möjlighet till bättre förberedelser och snabbare reaktioner om den här typen av hot uppstår igen”, säger Tarja Sironen, forskarassistent på Helsingfors universitet, avdelningen för virologi.

Från dörrhandtag till ventilation

ViralSafe är extremt mångsidig och lätt att använda. Beläggningen kan användas både inom- och utomhus och på alla slags kontakt- och greppytor som dörrhandtag, strömbrytare, hissknappar, kundvagnar och rulltrappor samt i AC- och ventilationssystem. Produkten skapar ett solitt ytskikt och med en kontrollfärg under som indikerar när beläggningen behöver bytas. När den fungerar som bäst tål den hundratusentals kontakter, och enligt laboratorietester har också en sliten beläggning visat sig kunna eliminera virus på mindre än en minut.

”Vi valde Clean Touch Medical eftersom deras produkt saknar motstycke. Det är den enda produkten som eliminerar virus och bakterier så snabbt! ViralSafe ger fantastiska fördelar till våra kunder eftersom deras arbets- och verksamhetsmiljöer blir säkrare. Det finns stor potential för användning av antivirusbeläggning i offentliga utrymmen.”, säger Anders Trillkott på Scandraft.

Lösning för framtiden

Det är välkänt att kontaktytor hör till de svåraste platserna att hålla rena. ViralSafe-beläggningen gör en yta säker att vidröra, vare sig det handlar om lådhandtag eller sjukhusutrustning. Bra skydd av kontaktytor i kombination med bra ventilation kan göra enorm skillnad.

”Ett av de stora problemen med Coronapandemin är att företag och andra inrättningar måste hålla stängt, vilket ger negativa konsekvenser för både samhällsekonomin och befolkningen. Om denna produkt kombineras med de försiktighetsåtgärder vi redan vidtagit, som personlig hygien och ansiktsmasker, skulle vi kunna öppna upp samhället mer, vilket är fantastiska och välbehövliga nyheter”, påpekar Pertti Lainisalo, VD för Clean Touch Medical.

CTM:s expertteam forskar ständigt och utvecklar sina produkter. Målet är utveckla en lösning som också klarar de virus som kan uppstå i framtiden. Laboratorietester pågår för närvarande för att fastställa om legeringen är lika effektiv mot den nya brittiska varianten av coronaviruset, och hypotesen är att produkten kommer att eliminera den precis lika effektivt som andra virus som testats.

Uppfinningen väcker uppmärksamhet också internationellt, och förväntas bli en av Finlands mest intressanta exportprodukter. Många länder har redan visat intresse, och tanken är att utöka marknaden ytterligare.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT