Annons
Lockout tagout

Lockout / tagout. Foto: Brady.

Feb 1, 2021

Effektivt underhåll på ett säkert sätt


Så implementerade tillverkaren Ontex Lockout/Tagout, en säkerhetsrutin för processbrytning och låsning vid underhåll.

Varje år dödas eller skadas tusentals arbetare när de utför reparationer eller underhåll på industriell utrustning. Med Lockout/Tagout, en planerad säkerhetsrutin för processbrytning och låsning, så ökar både säkerheten och effektiveteten.

Många av olyckorna orsakas av okontrollerat utsläpp av energi. Med Lockout/Tagout stänger man av energitillförseln till industrimaskiner- och utrustning medan underhållsarbete eller reparationer utförs. Det räddar liv och minskar risken för olyckor.

Det internationella företaget Ontex, verksamt inom området personlig hygien och tillverkare av produkter för babyvård, kvinnovård och vuxenvård, ville uppnå en hög nivå av säkerhet och effektivitet under underhållsarbetet. När Lockout/Tagout-procedurer implementerades för ett flertal olika maskiner i Buggenhout, Belgien, gjordes en fallstudie.

Skriver på plats

Den globala aktören Brady, som jobbar med lösningar för säkerhet, identifiering och kravefterföljan, erbjöd tillsammans med en specialiserad distributör sin expertskrivtjänst för säkerhetsprocedurer, programvaran Link360 för säkerhetsprocedurer samt enheterna och hänglåsen som behövdes för att implementera Lockout/Tagout på arbetsplatsen.

Inledningsvis besökte experter från den specialiserade distributörpartnern och Brady Corporation Ontex-anläggningen i Buggenhout för att skriva effektiva och maskinspecifika lockout-procedurer enligt bästa praxis.

Dessa procedurer skapar en systematisk maskinisolering från alla energikällor vid underhållsingrepp, vilket ökar säkerheten och förhindrar olyckor på arbetsplatsen.

Anpassnings- och utökningsbart

Ontex intressenter erhöll via programvaran Link360 cirka 350 procedurer som medger enkelt godkännande, kopiering, redigering, kommunikation och utökning av maskinspecifika säkerhetsprocedurer.

Brady anpassade utseendet och känslan hos Link360 efter Ontex specifikationer, med införande av färgkodning och specifika språkval. Procedursteg illustrerades också i programvaran med bilder tagna hos Ontex Buggenhout så att medarbetarna snabbt kunde känna igen, hitta och processbryta relevanta energikontrollpunkter för varje maskin.

Link 360-app.

Baserat på kundgodkända lockout-procedurer upprättade distributören och Brady en omfattande lås- och nyckelplan som passade specifika Ontex-krav. Detta inkluderade noggrant definierade nyckelhierarkier med huvudnycklar och övergripande huvudnycklar på ett flertal hanteringsnivåer för de olika typerna av föreslagna lås.

Ontex elektriker erbjöds till exempel ett hänglås med nylonbygel som skyddar mot elektriska stötar, medan andra roller föredrog hänglås med stålbygel.

Personliga lås och teamlås

Varje specialist kan öppna och avlägsna sina personliga lås när deras arbete är slutfört. Teamledare kan öppna alla lås som tilldelats deras team, och anläggningens säkerhetschef kan öppna alla lås om det är nödvändigt, med hjälp av en speciellt utformad procedur.

Med distributörpartnerns support tillhandahöll Brady också de faktiska lockoutenheterna och Safekey-hänglås för att kunna implementera lockoutprocedurerna på Ontex arbetsplats.

Safekey-hänglås erbjuder det största antalet nyckel- och låskombinationerna på marknaden och möjliggör ett framtidssäkert Lockout/Tagout-tillvägagångssätt med de största uppsättningarna lås i flera huvudnyckellager.

Varje SafeKey-lås anpassades med ett ingraverat serienummer och levererades i låsboxar i uppsättningar om tio.

Safe-Key familjen.

Effektivt och säkert

Resultatet blev att Ontex Buggenhout nu effektivt kan kommunicera användningen av optimala lockoutverktyg i steg-för-steg och maskinspecifika lockoutprocedurer, illustrerade med fotografier som tagits på plats.

Enkelt efterföljande av de godkända procedurerna ökar underhållsarbetets säkerhet, hastighet och effektivitet. Ledningen kan enkelt redigera, godkänna och kommunicera ändringar från en central, digital plats.

Varje digitalt godkänd procedur kan sedan skrivas ut och fästas på de relevanta maskinerna, eller kommas åt direkt av medarbetarna via en läsplatta eller smartphone.

Upptäck kompletta Lockout / Tagout-lösningen från Brady >>


BRADY AB

Tel: 08 - 590 057 30

cssweden@bradycorp.com

www.brady.se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT