Foto: Enerco.

Jan 15, 2021

​Enerco etablerar sig i Stockholm


Industrisaneringsföretaget anställer nio medarbetare.

Enerco utökar sin industrisaneringsverksamhet och etablerar sig i Stockholm. Nio medarbetare, varav en gruppchef har tillsvidareanställts. Satsningen ligger i linje med Enercos övergripande strategi om att alltid finnas nära kunderna.

Som ett led i att bredda kundbasen har Enerco nu etablerat sig i Stockholm. Den nya enheten är inriktad på vakuum- och högtrycksteknik och har sin bas i Norra Stockholm, med lokaler i Bro. Niklas Pettersson, vd för Enerco Group, menar att satsningen är ett naturligt steg för koncernen.

-Vi har redan kunder i den här regionen och därför är det ett naturligt kliv för oss att etablera oss där. Vi har gjort en rad investeringar, både i kompetenta medarbetare, maskiner och annan utrustning, som passar våra kunders behov. I det rådande världsläget känns det extra bra att kunna genomföra den här typen av framåtriktade satsningar, säger Niklas Pettersson.

Bredare partner inom saneringsområdet
Johnny Eriksson, som idag är kundansvarig för Enercos saneringsverksamhet i Avesta och Södertälje, kommer att vara ansvarig för verksamheten i Stockholm.

-Etableringen i Stockholm gör att vi kommer närmare några av våra kunder. I och med detta ökar vi också vår samlade kompetens inom vakuum- och högtrycksteknik och blir en ännu bredare partner inom saneringsområdet. Vi är otroligt glada och stolta över den här etableringen och satsningen, säger Johnny Eriksson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT