scania

Foto: Scania.

Nov 17, 2020

Elfordonsracet: Scania miljardinvesterar i ny fabrik i Södertälje


Montering av batterier på plats är en förutsättning för storskalig produktion av elfordon, menar lastbilsjätten.

Med den snabba utvecklingen av Scanias elektrifierade lastbilar, bussar och motorer kommer företaget över flera år att investera mer än 1 miljard kronor i en fabrik för batterimontering i Södertälje. Det första steget är en ny 18 000 kvadratmeter stor anläggning med bygg-start i början av nästa år och som beräknas vara i full drift till 2023. Scania investerar även 160 miljoner kronor i ett nytt batterilaboratorium vid Scanias forsknings- och utvecklingcenter i Södertälje.

– Detta är ett tydligt tecken på vår ambition att vara ledande i elektrifieringen av tunga fordon, vilket är nödvändigt för uppfylla vårt åtagande att nå vetenskapligt förankrade klimatmål, säger Ruthger de Vries, chef för Scanias produktion och logistik. Fullskalig montering av batterier på plats är en förutsättning för storskalig produktion av elfordon och befäster tydligt Scania som en del i värdekedjan för batteritillverkning.

Batterianläggningen byggs intill Scanias chassimontering i Södertälje och kommer att montera batterimoduler och batteripack från celler som levereras från Northvolts batterifabrik i Skellefteå. De monterade batteripacken utgör batterisystem anpassade för Scanias modulära produktion.

Bygger batterilabb

Bygget av den 1 000 kvadratmeter stora anläggningen påbörjades nyligen och byggarbetet avslutas under våren 2021. Efter en omfattande provning och kontroll av utrustning och instrument kommer laboratoriet att vara i full drift under hösten 2021. Laboratoriet får tre 250-kvadratmeter stora provhallar för battericeller, batterimoduler och batteripack. Intill provhallarna får laboratoriet även ytor för provförberedelser som ska förbättra arbetsmiljö, säkerhet och provningseffektivitet.

– Med den ökade takten i utvecklingen kommer laboratoriet att stärka våra möjligheter att skapa optimala batterilösningar för alla tillämpningar, säger Claes Erixon, forsknings- och utvecklingschef på Scania. Vi har en ambitiös utvecklingsplan framför oss i att årligen lansera nya och uppdaterade elektrifierade produkter med tillhörande batteritjänster. Detta understryker behovet av världsledande kunskap i batterianvändning och livscykeloptimering.

Laboratoriet kommer främst att inriktas på batteriprestanda och livscykelanalyser i skilda klimatförhållanden från -40°C till 70°C. Scanias ingenjörer kommer att undersöka och fastställa de bästa driftsegenskaperna för batterier med hänsyn till bland annat måltemperatur, laddningsgradsfönster och laddningskurva i anpassad användning för att optimera livslängd och kundkrav.

Svensk spets i elektrifieringen av tunga fordon

– Scania fortsätter att investera i Mälardalen och bygga elektrifieringskunskap längs hela kedjan från start till mål. Elektrifieringen kommer i grund förändra transporterna och denna senaste investering i Scanias verksamhet i Södertälje stärker ytterligare Sveriges ställning som nav för spetsteknik i elektrifieringen av tunga fordon, säger Ruthger de Vries.

Under 2015 påbörjade Scania serieproduktion av hybridbussar och 2019 lanserades programmet för hel-elektriska bussar. Nyligen lanserades också av Scanas plug-in hybridlastbil och den första hel-elektriska lastbilen. Serieproduktionen av elektriska lastbilar startar 2021. Samtidigt utvecklas elektrifierade system för industri- och marinmotorer. Scania kommer successivt att utöka produktionen med Södertälje i centrum.

Med cirka 200 anställda – varav de flesta kommer att rekryteras inom bolaget – blir batterifabriken i hög grad automatiserad från godsmottagning genom produktion till leverans. De medarbetare som ska hantera manuella inslag i produktionen, som exempelvis montering av kablage, kommer att utbildas i elsäkerhet.

Batteripacken anpassas för olika tillämpningar och levereras till chassimonteringen intill samtidigt som chassimonteringen för närvarande också omorganiseras för att parallellt kunna montera elektrifierade och förbränningsmotorfordon.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT