Boliden, Aitikgruvan. Foto: Stefan Berg.

Mar 15, 2021

Covid skapar produktionsstörningar för Boliden


Gäller Aitikgruvan i Gällivare som Taragruvan på Irland.

Till följd av förhöjd sjukfrånvaro relaterat till covid-19 tillsammans med produktionsstörningar i såväl Aitikgruvan i Gällivare som Taragruvan på Irland bedöms rörelseresultatet inom affärsområde Gruvor påverkas negativt med närmare 200 MSEK under det första kvartalet.

I Aitik har en utökad smittspridning av covid-19 och därtill hörande sjukfrånvaro inneburit att gruvproduktionen inte kunnat upprätthållas fullt ut under första kvartalet. Därtill har hydraulikproblem i en av två primärkvarnar i anrikningsverket inneburit produktionsstörningar. Den sammanlagda produktionspåverkan i Aitik bedöms till drygt 1 Mton minskad genomsättning utöver säsongsmässiga variationer.  

Även i Tara har förhöjd frånvaro till följd av Covid-19 påverkat produktionen negativt. Därtill har ett haveri i uppfodringsanläggningen från gruvan inträffat. Haveriet har föranlett ett stopp i gruvproduktionen vilket bedöms kvarstå under en vecka.

Den sammanlagda påverkan på rörelseresultatet i affärsområde Gruvor uppskattas till närmare -200 MSEK under det första kvartalet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT