Feb 25, 2021

Bufab minskar utsläppen - följer Parisavtalet


Har undertecknat Science Based Targets-initiativet.

Bufab har undertecknat Science Based Targets-initiativet för att ytterligare minska företagets utsläpp av växthusgaser. Koncernen har därmed åtagit sig att sätta mål som är anpassade till Parisavtalet och som syftar till att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5°C.

”Våra interna utsläppsmål är redan ambitiösa. Klimatförändringarna är emellertid en global utmaning som kräver globala lösningar. I linje med några av våra mest ambitiösa kunder är det dags att öka vår ambition ytterligare genom att ansluta oss till Science Based Targets-initiativet. Detta kommer driva oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete och minska utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan. Vi välkomnar också en utvärdering av målen och uppföljningen av våra framsteg, som utgör en del av ramverket.

Partnerskap med både kunder och våra viktigaste leverantörer kommer att vara nödvändigt för att nå målen.

Vårt långsiktiga åtagande till Science Based Targets är rätt och riktigt. Men vi ser det också som en integrerad del av vår strategi att våra ledande i vår bransch och ett sätt att ytterligare förbättra vår konkurrenskraft med hållbara lösningar, produkter samt även operationellt." säger Jörgen Rosengren, VD och koncernchef för Bufab. 

För mer information om Bufabs hållbarhetsarbete, besök www.bufab.com, eller se vår hållbarhetsrapport för 2020 som kommer publiceras under mars 2021.

Om Science Based Targets-initiativet 
Science Based Targets-initiativet (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wildlife Fund (WWF). Företagen svarar genom att åta sig att ställa upp vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål som överensstämmer med att hålla den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Mer information finns på sciencebasedtargets.org.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT