Oct 21, 2020

Försäljningstapp för BE Group


Ser en återhämtning inom tillverkningsindustrin men avmattning inom byggindustrin.

Under tredje kvartalet minskade nettoomsättningen med 24% till 744 MSEK (977). Rörelseresultatet uppgick till 4 MSEK (14) och resultat efter skatt uppgick till -4 MSEK (4).

"Totalt minskar försäljningen med 24 procent i kvartalet men när vi summerar gör vi ändå ett något bättre underliggande resultat än föregående år och landar på 14 MSEK (13)," kommenterar BE Groups vd Peter Andersson, rapporten. "Bakgrunden är ökad bruttomarginal i samtliga bolag och god kostnadskontroll."

Utvecklingen i Sverige under tredje kvartalet hämmades något av leveransproblem dels orsakat av en mindre brand i den nya produktionslinan och dels av uppstartsproblem då samtliga leveranser efter semesterperioden i Sverige skett från Norrköpingsenheten. Investeringen i Norrköping är nu i full drift och centraliseringen av lager och produktionsverksamhet till Norrköping tillsammans med stängningen av lagret i Malmö är i stora delar avklarad.

"Vi ser just nu en kontinuerlig återhämtning men osäkerheten avseende effekterna av Covid-19 på kommande kvartal är fortfarande stor. På huvudmarknaderna ses en återhämtning inom tillverkningsindustrin medan byggindustrin avmattas. Utvecklingen bevakas noggrant och vi är beredda att vidta de åtgärder som krävs samtidigt som vi med kort varsel är beredda att växla upp och möta ökad efterfrågan från såväl nya som gamla kunder," skriver Peter Andersson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117