BE Group Peter Andersson

Peter Andersson. Foto: BE Group.

Oct 24, 2019

BE Group halverar resultatet


"Inbromsning i efterfrågan"

BE Groups nettoomsättning minskade i tredje kvartalet med 12% till 977 MSEK (1 111). Rörelseresultatet sjönk till 14 MSEK (33) och resultatet efter skatt landade på 4 MSEK (23)

"Under det tredje kvartalet fortsatte den inbromsning i efterfrågan inom våra affärsområden, som också präglade det andra kvartalet, och nettoomsättningen sjönk med 12 procent jämfört med föregående år. Det underliggande rörelseresultatet halverades främst på grund av negativ organisk volymtillväxt i kombination med vissa negativa pris- och mixförändringar. Den förbättrade bruttomarginalen i kvartalet kunde endast delvis kompensera för detta," kommenterar nye vdn och koncernchefen Peter Andersson.

Minskade tonnage

I kvartalet har BE Group haft en negativ tonnagetillväxt i affärsområde Sverige & Polen med 12 procent och en omsättningsminskning med 14 procent till följd av vikande efterfrågan från både bygg- och tillverkningsindustrin.

Inom affärsområde Finland & Baltikum fortsätter den hårda konkurrensen i kombination med negativa signaler från de större OEM kunderna i Finland samtidigt med en lägre aktivitet på marknaden i Baltikum. Detta medförde en negativ tonnagetillväxt med 10 procent och en omsättningsminskning med 9 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

"Vi ser en konjunkturnedgång och fokus framåt ligger på effektiviseringar och att ta marknadsandelar. Investeringarna i Norrköping ger oss en möjlighet att stärka oss och bli ännu mer konkurrenskraftiga," skriver Peter Andersson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117