Mikael Bratt, VD och koncernchef Autoliv.

Jan 29, 2019

Autoliv rapporterar stabil orderingång och tillväxt


Mikael Bratt, VD och koncernchef kommenterar.

Jag är nöjd med kvartalet och helåret när det gäller vår försäljningsökning, orderingång och kassaflöde, särskilt med tanke på att fordonsindustrins utmaningar blev allt större mot slutet av året. Vi växte organiskt* med mer än 4% under fjärde kvartalet trots att fordonsproduktionen minskade med mer än 5% enligt IHS. Det berodde huvudsakligen på det höga antalet produktlanseringar i Nordamerika och Kina. Vi överträffade tillväxten i fordonsproduktionen med nästan 20% i Nordamerika och med 11% i Kina. För helåret 2018 växte vi organiskt med närmare 5% medan fordonsproduktionen minskade med cirka 1%. Lanseringarna är på rätt väg med bra leveransprecision, dock med fortsatt förhöjda lanseringsrelaterade kostnader.

Orderingången låg på en fortsatt hög nivå, vilket främjar våra tillväxtmöjligheter även bortom 2020. Vi bedömer att Autoliv bokade cirka 50% av det tillgängliga ordervärdet under 2018, vilket gör 2018 till det fjärde året i rad som våra bokningar uppgick till 50% eller mer av det tillgängliga ordervärdet.

Trots att fordonsproduktionen under fjärde kvartalet blev lägre än vad som tidigare förväntades lyckades vi uppnå vår indikation om en justerad rörelsemarginal på 10,5% för helåret 2018, delvis tack vare den höga flexibiliteten i vår kinesiska verksamhet. Det operativa kassaflödet var starkt under kvartalet och uppgick till mer än 0,8 miljarder USD för helåret 2018 för kvarvarande verksamhet.

Vår försäljning och intjäningsförmåga stärks av den fortsatt höga orderingången 2018, och våra mål att nå en försäljning på över 10 miljarder USD och en justerad rörelsemarginal på runt 13% kvarstår. På grund av nedgången i global fordonsförsäljning och produktion samt ökade råvarukostnader förväntar vi oss inte längre att nå dessa mål under 2020. Baserat på att vi fortsätter exekvera på vår starka orderbok samt förutsatt att fordonsproduktionen återgår till trendtillväxten om runt 2% år 2020, förväntar vi oss en förbättring år 2020 mot våra mål för försäljning och justerad rörelsemarginal.

Vårt fokus för 2019 är inriktat på att förbättra lanseringseffektiviteten och produktiviteten, att bevaka och hantera volatiliteten i fordonsproduktionen samtidigt som vi, som alltid, har kvalitet som vår första prioritet.”
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT