hanna axelsson

Hanna Axelsson. Foto: SIS.

Dec 22, 2020

Årets tekniska kommitté blev SIS kommitté för säkra affärer


"Ett högaktuellt ämne i dessa tider och av stort intresse för verkstadsbranschen och hela industrin."

En av SIS - Svenska institutet för standarder - nyaste kommittéer utses till Årets tekniska kommitté, nämligen SIS/TK 618 Säkra affärer.

Kommittén arbetar med att ta fram en standard över parametrar för att kunna bedöma om en leverantör kan betraktas som säker och tillförlitlig eller inte och motiveringen lyder bland annat "hög närvaro och aktivitet" bland kommittédeltagarna.

Kommittén startades hösten 2019 och består av experter från både det offentliga och privata.

Trygga leverantörsval

-Den kommande standarden ska underlätta för beställare att på ett effektivt sätt kunna göra trygga leverantörsval. Den syftar även till att ge leverantörer en god överblick av och förståelse för vilka krav samhället ställer på schyssta leverantörer och att skapa förutsättningar för leverantörer att konkurrera på lika villkor i alla branscher, säger kommitténs ordförande Catherine Borgkvist, Inyett AB.

-Arbetet i kommittén har, och är fortfarande, extremt lärorikt. Jag känner mig priviligierad att få vara med i en uppstart och att få ta fram en svensk standard från början. Och att vi nu dessutom blivit årets tekniska kommitté är väldigt roligt och motiverande, säger Hanna Axelsson som är SIS projektledare för kommittén.

En av deltagarna i kommittén är Hans Wigart, vd för Byggbasen och industrinätverket Qimtek.

-Säkra Affärer är ett intressant nytt initiativ för att stävja brottsligheten inom affärsverksamheter, säger Hans Wigart. 

-Jag är med i kommittén genom Byggbasen och representerar hela Qimtek-gruppen. Arbetet har gått mycket bra, så bra att vi nu fått pris för arbetet.

-SIS TK618 Säkra Affärer är en standard som känns högaktuell just nu i dessa tider. Den är av intresse för verkstadsbranschen och hela industrin, säger Hans Wigart.

Svenska institutet för standarder, SIS, utser varje år en teknisk kommitté som har utmärkt sig särskilt. I år föll valet på en av SIS nyaste kommittéer, SIS/TK 618 Säkra affärer.

Så här lyder motiveringen:

"SIS/TK 618 Säkra affärer har en väldigt hög närvaro och aktivitet bland sina deltagare.

Deltagarna är mycket aktiva, trots att vi är mitt i en pandemi och inte kan träffas fysiskt, så pågår ett kontinuerligt arbete via digitala möten. Kommittén flyttar hela tiden fram sina positioner och skapar mervärde varje gång de möts.

Under året har kommittén växt och kommittén har ett brett deltagande från såväl offentlig som privat sektor med kommuner, myndigheter och företag bland deltagarna.

Kommittén har en stark tro på att den kommande standarden för bedömning av huruvida en leverantör kan betraktas som säker och tillförlitlig kommer att kunna hjälpa både offentlig och privat sektor. Både genom att spara pengar och tid men även för att skapa ett tryggt tillvägagångssätt när det gäller att välja rätt leverantör."

Svenska institutet för standarder, SIS, är ett etablerat standardiseringsorgan utsett av regeringen att representera Sverige i de internationella respektive europeiska standardiseringsorganen ISO och CEN. Standardiseringsarbetet är intressantstyrt och drivs i SIS tekniska kommittéer, varav SIS/TK 618 är en av dessa. Deltagande i standardiseringsarbetet är öppet för alla typer av organisationer. SIS/TK 618 välkomnar fler deltagande organisationer som önskar bidra till och ta del av det ovan beskrivna standardiseringsarbetet.

SISLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117