May 5, 2021

Amplex förvärvar amerikansk tillverkare


Tillverkar utrustning för materialhantering och medicinska dragvagnar.

Amplex, som är en systerkoncern till Kamic Group, förvärvar samtliga aktier i PHS West, Inc. – en tillverkare av utrustning för materialhantering och medicinska dragvagnar.

Säljare är Dan Cummings, bolagets grundare. PHS West är lokaliserat i Rockford, Minnesota i USA.

Amplex är en privatägd svensk företagsgrupp med verksamhet huvudsakligen inom retail-teknologi, belysning, produkter för vibrationsdämpning och bilhandel. 

-I våra bolag inom Sunnex Lifting Technology Group, som ingår i Amplex-sfären, har vi redan idag en fin och spännande affär inom lyfthjälpmedel för materialhantering, och vi är representerade på flera marknader såväl i Europa som i USA. PHS West är ett välskött bolag som vi känner väl som kund och samarbetspartner på den amerikanska marknaden, och genom förvärvet av PHS West får vi ett högkvalitativt och mycket attraktivt komplement till vårt befintliga erbjudande samt även en stark ledning som tillskott till vår grupp, säger Fredrik Celsing, vd och koncernchef för Amplex AB.

PHS West grundades av Dan Cummings 1995 och utvecklade den första motoriserade dragvagnen för endoskopiundersökning och -behandling. Sedan dess har bolaget, i nära samarbete med sina kunder, utvecklat en bred produktportfölj av motoriserade och modulära dragvagnar och lyftutrustningar särskilt anpassade för användning inom sjukvård, tillverkningsindustri och lager. De senaste åren har den snabba ökningen av storskaliga datacenters skapat ett växande behov av utrustning för att flytta och underhålla servrar och annan IT-hårdvara. PHS West säljer idag sina egenutvecklade drag- och lyftvagnar till flera multinationella kunder inom datacenters, och volymerna väntas öka betydligt framöver.

Amplex-gruppen rymmer ett 20-tal rörelsedrivande företag med cirka 350 medarbetare i Sverige, Finland, Frankrike, Kina och USA. Amplex är systerkoncern till KAMIC Group.

 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117