Alfa Laval.

Dec 28, 2020

Alfa Laval tar vattenreningsorder värd 75 miljoner kronor


Leveransen ska ske under 2022.

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av dekantrar till en vattenreningsanläggning i Singapore. Ordern har ett värde av ca 75 miljoner kronor och bokades inom affärsenheten Decanters i Livsmedel- och vattendivisionen. Leverans beräknas ske under 2022.

Ordern omfattar Alfa Laval dekantrar som kommer att användas i vattenreningsverket för att avvattna och förtjocka slam från både kommunalt avloppsvatten och industriella processer.

“Vi har ett brett sortiment av pålitliga och effektiva produkter för att rena och behandla avloppsvatten. En effektiv behandling koncentrerar slammet och gör det möjligt att rena vattnet för återanvändning. Det är en bra lösning både för våra kunder och för miljön”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen.

Visste du att… Alfa Lavals effektiva vattenreningsprodukter kan rena avloppsvatten till den grad att det kan återanvändas för konstbevattning och som processvatten inom industrin?
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT