Alfa Laval Tumba.

Dec 30, 2019

Alfa Laval tar värmeåtervinningsorder värd 95 miljoner kronor


Effektiva pannsystem som återvinner spillvärme

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av värmeåtervinningssystem till en kraftanläggning i El Salvador. Ordern har ett värde av cirka 95 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Boiler Systems i Marindivisionen. Leverans beräknas ske under 2020.

Ordern omfattar rökgasvärmepannor som ska installeras i ett kraftverk där de kommer att återvinna spillvärme för användning i elproduktionsprocessen.

”Våra pålitliga och effektiva pannsystem återvinner spillvärme som sedan används för att producera ytterligare elektricitet från samma energikälla. Detta har en positiv inverkan på våra kunders resultat – och är också bra för miljön," säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen.

Visste du att… dessa pannsystem, så kallade ”boilers”, kommer att kunna återvinna nära 115MW värmeenergi som annars skulle gått till spillo, och när den omvandlats till elektricitet kan den årligen försörja 200 000 människor i El Salvador med el?
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT