Foto: Alfa Laval

Dec 27, 2018

Alfa Laval tar livsmedelsorder värd 60 miljoner kronor


Det är mycket glädjande att kunna meddela att vi tagit denna stora order på vår separationsutrustning

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av separationsutrustning till en livsmedelsproduktionsanläggning i USA. Ordern, som har ett värde av cirka 60 miljoner kronor, är bokad inom affärsenheten Decanters i Livsmedel- och vattendivisionen och leverans beräknas ske under 2019.

Ordern omfattar olika typer av separationsutrustning till en livsmedelsproduktionsanläggning i USA.

”Det är mycket glädjande att kunna meddela att vi tagit denna stora order på vår separationsutrustning. Vår breda produktportfölj för livsmedelsindustrin är erkänd för sin pålitlighet och effektivitet – och den spelar en viktig roll för säkra och hygieniska processer”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen.  
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT