Dec 16, 2020

Alfa Laval strukturerar om


Cirka 600 anställda kommer att beröras.

Alfa Laval lanserar ett globalt omstruktureringsprogram för att hantera strukturella obalanser i delar av affären och öka takten i den digitala omställningen.

Som meddelats i samband med rapporten för det tredje kvartalet kommer Alfa Laval att göra förändringar för att anpassa organisationen till en marknad i strukturell förändring.

Ett riktat omstruktureringsprogram lanseras, främst inriktat på strukturella obalanser inom specifika delar av olje- och gasverksamheten samt delar av den marina verksamheten. Dessutom kommer programmet att ytterligare accelerera den kompetensförändring som krävs mot bakgrund av en allt snabbare digitalisering.

Omstruktureringskostnaden förväntas uppgå till cirka 850 MSEK, varav 350 MSEK avser nedskrivningar av goodwill inom olje- och gasrelaterade verksamheter. Cirka 700 MSEK kommer att bokas under det fjärde kvartalet i år, medan den återstående delen kommer att bokas under det andra kvartalet 2021.

Cirka 600 anställda i framför allt Europa och Nordamerika kommer att påverkas av programmet, varav vissa redan har lämnat företaget.

Programmet kommer att generera årliga besparingar på cirka 300 MSEK, med förväntad full effekt från mitten av 2022.

Ytterligare detaljer om omstruktureringsprogrammet kommer att ges i samband med rapporten för fjärde kvartalet.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    81
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT