Contents tagged with "SEK"

 • Vart tredje exportföretag planerar anställa i Sverige


  De stora exportföretagen tror på en oväntad stark återhämtning.

  Vart tredje svenskt exportföretag, 32 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige det närmaste halvåret, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Det är en kraftig ökning jämfört med situationen i våras, då endast 8 procent räknade med ett ökat antal anställda.

   – De stora exportföretagen tror på en oväntad stark å … Read More

  sek
 • Standarder för den nya industrin


  I arbetet med standarder och vägledningar för en ”smartare” och mer digitaliserad industri har den tekniska kommittén IEC TC 65 en central roll.

  Arbetsområdet är brett och så tvärtekniskt det kan vara. I ena änden finns sådant som det nya projektet att ta fram en enhetlig referensmodell för smart tillverkning (IEC 63339), i den andra arbetet med TSN (IEC/IEEE 60802), lokala realtidsnät som ska förbinda 5G med industriautomation.

  Internationella standarder från IEC underlättar och är ofta … Read More

  IEC
  SEK
 • Ny teknisk rapport för att möta risker med uppkopplade maskiner


  Även i maskiner måste säkerhetskritiska komponenter och system skyddas från dataintrång och annan yttre påverkan.

  Särskilt gäller det ju för industrimaskiner som är anslutna till datanät, som i sin tur kan vara anslutna till administrativa system eller som på annat sätt kan exponeras från påverkan utifrån. Till exempel genom att vara uppkopplade för uppdatering eller tillståndsbaserat underhåll.

  Vägledning för hur man kan möta sådana säkerhetshot mot … Read More

  SEK
 • IT-säkerhet i industrisystem


  Vägledning för IT-säkerhetsprogram för dem som tillhandahåller tjänster för industriautomation.

  Ytterligare en del av den internationella standarden IEC 62443 för IT-säkerhet i industriella automationssystem är nu svensk standard. Det är SS‑EN IEC 62443‑2‑4 som handlar om IT-säkerhetsprogram för dem som tillhandahåller tjänster.

  Den nya delen av standarden specificerar fordringar på säkerhetsförmågor som systemleverantörer kan erbjuda … Read More

  SEK
 • Ny standard för renovering av elmotorer


  Nu finns standard för reparation, översyn och renovering av elektriska motorer och generatorer.

  Den nya standarden SS-EN IEC 60034-23 beskriver hur man bestämmer felorsaker och reparationens omfattning, hur man anger eventuellt ändrade prestanda eller driftförhållanden och eventuell omkonstruktion och hur man visar den reparerade maskinens egenskaper. Alltså hela reparationsprocessen.

  Standarden vänder sig både till beställare och leverantö … Read More

  SEK
 • Industrins digitalisering och nya material innebär utmaningar att uppmärksamma


  Med allt mer elektronik på olika platser i industri och infrastruktur blir frågor kring elektronikens tålighet allt viktigare.

  Ett exempel är förmågan att motstå följderna av elektrostatiska urladdningar.

  De fordringar på immunitet mot olika slags elektromagnetiska störningar i industrimiljö som finns i standarden SS-EN 61000-6-2 sätter också en nivå för tåligheten mot elektrostatiska urladdningar. Där anges ± 4 kV för kontakturladdning och ± 8 kV för urladdning genom … Read More

  SEK
 • Trådlös maskinstyrning blir allt vanligare


  Nu kommer en ny svensk standard.

  Trådlös utrustning blir allt vanligare för styrning av maskiner, också för funktioner med betydelse för säkerheten.

  Specialister från flera länder har därför samarbetat för att skriva en särskild standard för trådlösa styrsystem för maskiner. Den har nu också antagits som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som gett den beteckningen … Read More

  SEK
 • Vindkraft – Förslag till reviderad vindkraftsstandard nu på remiss.


  För konstruktion och provning av vindkraftverk är det den internationella standarden IEC 61400 som gäller och nu pågår en översyn av standardens första del, IEC 61400-1, med allmänna konstruktionsfordringar.

  Det har gått mer än tio år sedan den förra utgåvan. Även om den fick ett tillägg efter fem år, är det många ändringar och tillägg som föreslås nu. Bland de större märks nya avsnitt om kallt klimat och nedisning och en ny bilaga som behandlar mellanstora turbiner, sådana med en svept yta mellan 200 m2 och 1000 m2. Flera av beräkningarna har setts ö … Read More

  SEK
  IEC

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT