Contents tagged with "scb"

 • Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin


  Det visar nya siffror från SCB.

  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 4,4 procentenheter under tredje kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

  Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 86,8 procent, i säsongrensade tal. Det betyder att industrin återhämtat sig något efter det låga … Read More

  scb
 • Industrins orderingång ökade i september


  Här är delbranschen som ökade mest.

  Industrins totala orderingång ökade med 0,3 procent i september 2020 jämfört med augusti, i säsongrensade tal. Jämfört med september föregående år minskade orderingången med 0,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

  En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal.

  Störst ökning uppvisades av … Read More

  SCB
 • Industrins orderingång ökade i augusti


  Senaste statistikuppdateringen från SCB.

  Industrins totala orderingång ökade med 5,6 procent i augusti 2020 jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år var orderingången oförändrad i kalenderkorrigerade tal.

  En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av trävaruindustrin som ö … Read More

  SCB
 • Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin


  Detta säger en färsk rapport från SCB.

  Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 6,3 procentenheter under det andra kvartalet 2020 jämfört med det första kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

  Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 82,8 procent, i säsongrensade tal, vilket är den lägsta nivån sedan 2009.

  På årsbasis minskade … Read More

  scb
 • Industrins orderingång ökade i juli


  Orderingången för juni revideras ned

  Statistiknyhet från SCB 2019-09-05 9.30.

  Industrins totala orderingång ökade med 0,4 procent i juli 2019 jämfört med juni, i säsongrensade tal. Jämfört med juli föregående år minskade orderingången med 2,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

  Industrins olika delbranscher uppvisade blandade utvecklingstal på månadsbasis i säsongrensade tal. Stö … Read More

  scb
 • Industrins orderingång ökade i juni


  Här är industrin som ökat mest.

  Industrins totala orderingång ökade med 0,2 procent i juni 2019 jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år ökade orderingången med 7,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

  En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal.

  Störst ökning uppvisades av annan … Read More

  SCB
 • Motorfordonsindustrin toppar orderingången i april


  Men hittills i år visar industrins orderingång totalt en nedgång enligt nya siffror från SCB.

  Industrins totala orderingång ökade med 9,3 procent i april 2019 jämfört med mars, i säsongrensade tal. Jämfört med april föregående år ökade orderingången med 0,1 procent i kalenderkorrigerade tal. En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal.

  Störst ökning uppvisades av … Read More

  SCB
 • Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin


  Når 91 procent.

  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det första kvartalet 2019 jämfört med det fjärde kvartalet 2018, i säsongrensade tal. Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 91,0 procent, i säsongrensade tal. Det framgår av färsk statistik från SCB.

  På årsbasis ökade … Read More

  SCB
 • Industrins orderingång minskade i juni


  En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling.

  Industrins totala orderingång minskade med 5,8 procent i juni 2018 jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år minskade orderingången med 3,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

  En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av … Read More

  scb
 • Industrins orderingång minskade i januari


  Industrins totala orderingång minskade med 0,5 procent i januari 2018 jämfört med december 2017

  Jämfört med januari föregående år ökade orderingången med 8,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

  Utvecklingen för den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Trots att de båda marknaderna ökade minskade den totala orderingången i säsongrensade tal jämfört med december. Det beror på att varje enskild serie säsongrensas … Read More

  scb

Loading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • På jakt efter säkra leveranskedjor

  Covid-19-pandemin har synliggjort hur känsliga de globala handelssystemen är för störningar. Så här kan snabb tillverkning av detaljer öka säkerheten i dina leveranskedjor.
  47

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny gripper från OnRobot

  Robotgriparen 2FG7 är ett mycket bra alternativ för industrier som läkemedel och känslig elektronik.
  16