Contents tagged with "rapport"

 • Scania lyfter i fjärde kvartalet


  Men fortsatt komponentbrist hotar om ytterligare nedstängningar.

  På onsdagen lämnade lastbilsföretaget Scania sin bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2020. Det har varit ett tufft år och Scania tappde under 2020 18 procent i omsättning. Den minskade till MSEK 125 125 (152 419). För helåret halverades rörelseresultatet till MSEK 8 887 (17 488).

  Scanias verksamhet under 2020 präglades av … Read More

 • Ett tufft 2020 för specialbilstillverkaren


  Rejält omsättningsfall.

  Specialbilstillverkaren Nilsson Special Vehicles AB lämnade på fredagmorgonen rapport för fjärde kvartalet 2020.

  ”Det har varit en tuff resa. Omsättningen för kvartal fyra var 20 miljoner lägre jämfört med kvartal fyra 2019 och för helåret 2020 var den 40 miljoner lägre än 2019," kommenterar vd Fredrik Nilsson rapporten.

  Omsättningsminskningen … Read More

 • Svenskarnas "hemester" lyfter Kabe


  Men fortsatt osäkert med underleverantörernas förmåga till leveranser av insatsmaterial.

  Även om Covid-19 fortsatt präglar samhället, marknaden och ekonomin har Kabes återförsäljare upplevt ett ökat intresse för husvagnar och husbilar. 

  Under sommaren ökade initialt efterfrågan på begagnade och billigare husvagnar och husbilar för att därefter även omfatta premiumvagnar och bilar, skriver Kabes vd Alf Ekström i företagets … Read More

 • Resultatlyft för AQ Group


  Återhämtning i volymer och snabb kostnadsanpassning.

  Fjärde kvartalet präglades av ett starkt operativt resultat drivet av återhämtning i volymer och bra kostnadskontroll. Nettoomsättningen minskade med 3,4% till 1 256 MSEK (1 300) och rörelseresultatet (EBIT) ökade med 93,3% till 125 MSEK (65).

  För helåret 2020 minskade nettoomsättningen med 5,7% till 4 819 MSEK (5 113) och rörelseresultatet (EBIT) … Read More

 • Hanza pressat av pandemin


  Minskade volymer från kund och till följd av åtgärdsprogram.

  Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ) presenterar i dag sin bokslutskommuniké för år 2020. Lönsamheten för det gångna året har påverkats negativt av minskande volymer orsakade av pandemin, samt av engångskostnader kopplade till ett åtgärdsprogram som bolaget lanserade i april 2020 i syfte att möta konjunkturnedgången.

  Nettoomsättningen … Read More

 • Starkt årsavslut för Beijer Alma


  Tydlig återhämtning i fjärde kvartalet.

  Orderingången ökade till 1 133 Mkr (1 073) och nettoomsättningen till 1 079 Mkr (1 061). Rörelseresultatet ökade till 188 Mkr (123)vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,4 procent (11,7)"Fjärde kvartalet präglades av en tydlig återhämtning och god efterfrågan i flera kundsegment inom industrin. Den andra vågen av covid-19 pandemin har inte fått … Read More

 • LKAB levererar ett starkt resultat


  Höga leveransvolymer och stigande globala järnmalmspriser.

  På fredagen publicerade gruvbolaget LKAB delårsrapport för fjärde kvartalet.

  Under fjärde kvartalet ökade LKAB såväl nettoomsättning som rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Omsättningen uppgick till 9 082 (6 947) Mkr och rörelseresultatet till 3 625 (2 047) Mkr. Högre pris på högförädlade järnmalmsprodukter motverkades av lä … Read More

 • Vinstlyft för Boliden


  Föreslår extrautdelning.

  Försäljningsintäkterna för det fjärde kvartalet var 16 170 (12 972) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 3 043 (1 721) MSEK. För helåret uppgick försäljningsintäkterna till 56 321 (49 936) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 8 438 (7 035) MSEK.

  -Ett mycket bra kvartal. Vid våra … Read More

 • Historiskt kvartal för Bulten


  Rekord i både försäljning och resultat.

  Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 1 080 (784) MSEK, en ökning med 37,6% jämfört med samma period föregående år, varav 129 MSEK är hänförligt till förvärvet av PSM.

  Orderingången uppgick till 1 188 (842) MSEK, en ökning med 41,1% jämfört med samma period föregående år, varav 140 MSEK är hänförligt till förvärvet av PSM.

  ”Den förbä … Read More

 • Minskad omsättning för Haldex


  Besparingsåtgärder går enligt plan.

  Haldex omsättning minskade med 13% till 989 (1 141) MSEK i fjärde kvartalet. Bruttomarginalen stärktes däremot med 3 procentenheter och uppgick till 28,6 (25,6)%. Förbättringen hänförs till nedstängning av produktionsenheter samt ökad andel eftermarknadsförsäljning.

  Justerat rörelseresultat ökade till 66 (44) MSEK i fjärde kvartalet, motsvarande … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT