Contents tagged with "rapport"

 • Sandvik lämnar extrautdelning


  Fortsatt återhämtning under fjärde kvartalet.

  Verkstadskoncernen Sandvik lämnar bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet.

  Den återhämtningstakt som noterades i början av oktober fortsatte under fjärde kvartalet. 

  Orderingången uppgick i fjärde kvartalet till 22 051 miljoner kronor (25 179). Intäkterna uppgick till 22 408 miljoner kronor (26 583) och rörelseresultatet ökade … Read More

 • Minskade volymer för specialbilstillverkaren


  Räknar med att takta upp igen mot slutet av året.

  Nilsson Special Vehicles AB publicerar på torsdagen delårsrapport för tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 34 943 (37 961) KSEK och resultatet efter skatt uppgick till -2 621 (-3 516) KSEK.

  ”Orderingången på fordon med beräknad leverans under 2020 var, på grund av Covid-19, lägre under kvartal tre än föregående år. För att anpassa … Read More

 • Scania halverar resultatet


  Arbetet med besparingsåtgärder kommer att fortgå i fjärde kvartalet.

  På tisdagen publicerade lastbilstillverkaren Scania delårsrapporten för tredje kvartalet. Fordonsleveranserna har under de första nio månaderna 2020 minskat med 36 procent, med lägre volymer i främst Europa och Latinamerika, varpå nettoomsättningen och resultatet minskat markant.

  I det tredje kvartalet minskade nettoomsättningen med 17 procent … Read More

 • Duroc breddar investeringshorisonten


  Efter en tydlig återhämtning i kvartalet letar bolaget nu förvärven lite bredare.

  Industrigruppen Duroc lämnade på torsdagen sin delårsrapport för första kvartalet (brutet räkenskapsår) juli-september 2020. Nettoomsättningen minskade med 19 procent i kvartalet till 703,6 MSEK (866,2). Justerad EBITDA* minskade med 11 procent och uppgick till 47,9 MSEK (54,0), motsvarande en förbättrad justerad EBITDA*-marginal om 6,8 procent (6, … Read More

 • Successiv återhämtning för AGES


  Under september avslutades samtliga permitteringar och fabrikerna har återgått till mer normalt kapacitetsutnyttjande.

  På tisdagen publicerade AGES Industri delårsrapporten för tredje kvartalet. Återhämtningen avseende volymer har succesivt förbättrats under kvartalet. Under september avslutades samtliga permitteringar och fabrikerna har återgått till mer normalt kapacitetsutnyttjande.

  Kvartalets försäljning landade på 172 MSEK (199) vilket är ca 20 % lägre än  … Read More

 • Bästa tredje kvartalet någonsin för Hexagon


  Höjer utdelningen.

  Nettoomsättningen minskade under tredje kvartalet med -2 procent till 939,9 MEUR (956,3). Samtidigt ökade rörelseresultatet (EBIT1) med 6 procent till 250,1 MEUR (235,8).

  “Vi känner oss nöjda efter att ha levererat vårt bästa tredje kvartal någonsin avseende resultat och lönsamhet trots den betydandevalutamotvinden. Vi har lyckats navigera … Read More

 • LKAB rekordlevererar


  Prisbilden och högre kostnader drar dock ned resultatet.

  LKAB levererar ett starkt kvartal och leveranserna når en rekordnivå på 7,6 Mt. Effekten på rörelseresultatet motverkas dock av en lägre dollarkurs och ett lägre pris för högförädlade järnmalmsprodukter samt högre kostnader.

  Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 9 333 (7 751) Mkr, en ökning motsvarande 20 procent jämfört med … Read More

 • Boliden står stadigt


  Ökad försäljning i tredje kvartalet.

  Gruvföretaget Boliden lämnade på onsdag morgon sin delårsrapport för tredje kvartalet. Försäljningsintäkterna ökade till 13 550 (11 170) MSEK i kvartalet och rörelseresultatet nådde 2 622 (1 873) MSEK.

  Resultatförbättringen beror främst på högre anrikning inom Gruvor samt högre volymer av producerad metall inom Smältverk. Även priser och villkor … Read More

 • Starkt kvartal för SKF


  Ökar marginalerna trots nedgång i försäljningen.

  Försäljningen på 18,6 (21,0) miljarder kronor var lägre än förra året men visar en sekventiell återhämtning av efterfrågan sedan de betydligt lägre nivåerna under det andra kvartalet. Trots en minskad organisk försäljning med 5,1% jämfört med förra året förbättrades den justerade rörelsemarginalen i kvartalet till 13,3% (11,3%), 2,5 miljarder … Read More

  SKF
 • Stort intäktsbortfall för CTT Systems


  Men med kostnadsanpassningar är målsättningen att bibehålla positiva kvartalsresultat genom krisen.

  I förra veckan publicerade CTT Systems i Nyköping sin delårsrapport för tredje kvartalet. CTT Systems nettoomsättning har minskat med 54 % till 38,3 MSEK (83,4) i tredje kvartalet. Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 6,4 MSEK (38,8) och rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) blev 17 % (47).

  Det tredje kvartalet 2020 har visat en försiktig och … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • PLAY: Nynas med 90 år på nacken

  I veckan avslutades en av Sveriges största rekonstruktioner. Företaget grundat av Axel Ax:son Johnson fick som Sveriges första raffinaderi stor betydelse under andra världskriget och för bilismens framväxt.
  62