Contents tagged with "olja"


 • Castrols Iloform CFX-serie med olja för omformande bearbetning har utvecklats specifikt för metallformningsprocesser. Ett miljövänligt alternativ med många fördelar.

  Serien erbjuder ett miljömässigt ansvarsfullt alternativ till produkter som innehåller klorerade paraffiner, med specifika fördelar för flera användningsområden inom omformande bearbetning.

  Den ökande påverkan från lågprisekonomier har gjort att konkurrensen i denna sektor är tuffare än någonsin tidigare. För att kunna ligga steget före måste fö … Read More

 • PLAY: Nynas med 90 år på nacken


  I veckan avslutades en av Sveriges största rekonstruktioner. Företaget grundat av Axel Ax:son Johnson fick som Sveriges första raffinaderi stor betydelse under andra världskriget och för bilismens framväxt.

  Nynas hade också ett rikstäckande nät av bensinstationer ända fram till 1981.

  Efter energikrisen i mitten av 1970-talet tvingades Nynas till både specialisering och internationalisering. 

  Se den spännande filmen om Nynas historia här

  Ett viktigt steg i den nya strategin var förvärvet av ett raffinaderi i Antwerpen 1985 samt, framförallt, köpet … Read More

 • Göteborgsföretaget skeppar jätteordern till Singapore


  Sedan 2016 har Kemostål konstruerat och tillverkat 2-våningsanläggningen som nu är på väg till kund. Kontraktspris 65 miljoner kronor.

  Göteborgsbaserade Kemostål är ett företag med processkompetens inom oil & gas och har idag 12 anställda och ca 25 konsulter. Design, konstruktion och montering sker på Nya Varvet i Göteborg enligt de högsta kvalitetskrav som branschen känner och företagets omsättning har fyrfaldigats sedan 2015, från ca 13 miljoner 2015 till ca 22 milj 2016 för … Read More

  FSO
  EKN
 • SKF och GE Oil & Gas tecknar samarbetsavtal


  Ska utveckla magnetlagerapplikationer för olje- och gassektorn.

  SKF och GE Oil & Gas har tecknat ett icke-exklusivt, licensbaserat samarbetsavtal i syfte att ytterligare utveckla användningen av magnetlagerteknik inom olje- och gassektorn. Samarbetsavtalet breddar användningsområdet för aktiva magnetlager i turbomaskiner inom olje- och gassektorn

  Som en del av avtalet kommer GE Oil & Gas att använda SKFs … Read More

  gas
 • Alfa Laval presenterar de initiala resultaten från den strategiska översynen


  Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – aviserar idag den första delen av företagets nya strategiska inriktning, med målet att lyfta den organiska tillväxten. En ny organisationsstruktur med industribaserade affärsdivisioner kommer att skapas; Marine, Food & Water samt Energy. Den nya strategiska inriktningen är ett långsiktigt åtagande som även inkluderar kortsiktiga initiativ som adresserar behovet av anpassning till rådande marknadsförutsättningar.

  Den strategiska riktningenAlfa Laval har under en längre period haft en stark utveckling, tack vare en stabil marknadsposition och ett framgångsrikt förvärvsprogram. Under senare år har den organiska tillväxen emellertid varit under förväntan. Den strategiska översynen fokuserar på att få tillbaka företaget på en bana med tillväxt och hantera de … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

  "Våga ta steget till automation"

  Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
  117