Contents tagged with "maskindirektivet"

 • Revideringen av maskindirektivet – Vad har hänt så här långt?


  Konsultföretaget Zert redogör för läget.

  I översynen av maskindirektivet har allmänheten tidigare givits möjlighet att lämna synpunkter och förslag kopplat till maskindirektivet. Nu är revideringen i nästa fas, där en studie som tagits fram om maskindirektivet ska analyseras.

  Att översynen av maskindirektivet utförs beror mycket på den snabba digitala utvecklingen och de nya utmaningar … Read More


 • Maskinsäkerhet är kanske mer aktuellt än någonsin. I takt med att vi automatiserar alltmer, ställs nya krav på säkerhet. Vad gäller? Den 25 november får du svaren!

  SIS – Svenska institutet för standarder – samlar nu branschen till en digital heldag inom ämnet.

  Vilka är trenderna?

  Hur tänker maskintillverkarna och hur kan vi känna oss säkra bland till exempel förarlösa truckar och samarbetande robotar?

  Maskinsäkerhetsdagen den 25 november genomförs digitalt och bjuder på ett högaktuellt program med … Read More

 • Nödstopp och maskindirektivet – Vad är det som gäller?


  Kravet på nödstopp är en av de viktigaste delarna som behandlas i maskindirektivet, vid ett plötsligt fel eller en oförutsedd händelse ska maskinen omedelbart kunna stängas av på ett säkert sätt.

  Kortfattat så kan kravet summeras med att en maskin skall vara försedd med en eller flera nödstoppsanordningar som gör det möjligt att avvärja överhängande fara eller fara som redan uppstått.

  Det finns dock några undantag, där kravet på nödstopp inte gäller:

  Där en maskin i vilken en nödstoppsanordning inte skulle minska risken, antingen … Read More

 • Offentlig utvärdering av maskindirektivet med fokus på ny teknik


  Då nya territorium avtäcks på den digitala kartan måste EU-direktiv främja de framtida tekniska möjligheterna för att produkter från EU ska bibehålla sin starka konkurrenskraft.

  Därför gör Europeiska Kommissionen en översyn av maskindirektivet (2006/42/EG) samt direktivet om produktansvar (85/374/EEG).

  Som en del av översynen av maskindirektivet, ges nu tillfälle åt allmänheten att ge synpunkter och förslag i en online-enkät. Undersökningen riktar sig till intressenter i en bred målgrupp som inkluderar bland annat icke- … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • På jakt efter säkra leveranskedjor

  Covid-19-pandemin har synliggjort hur känsliga de globala handelssystemen är för störningar. Så här kan snabb tillverkning av detaljer öka säkerheten i dina leveranskedjor.
  47

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny gripper från OnRobot

  Robotgriparen 2FG7 är ett mycket bra alternativ för industrier som läkemedel och känslig elektronik.
  16