Contents tagged with "industrin"

 • Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin


  Det visar nya siffror från SCB.

  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 4,4 procentenheter under tredje kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

  Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 86,8 procent, i säsongrensade tal. Det betyder att industrin återhämtat sig något efter det låga … Read More

  scb
 • Företagens lager minskade andra kvartalet 2020


  Industrins totala lager ökade däremot med 2,1 miljarder kronor, enligt SCB.

  Statistiknyhet från SCB 2020-08-18 9.30

  Svenska företags lager minskade med 11,3 miljarder kronor i fasta priser under andra kvartalet 2020, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 2,1 procent i volym.

  Varuhandelns lager minskade med 13,4 miljarder kronor under andra kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 4,7 … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • På jakt efter säkra leveranskedjor

  Covid-19-pandemin har synliggjort hur känsliga de globala handelssystemen är för störningar. Så här kan snabb tillverkning av detaljer öka säkerheten i dina leveranskedjor.
  47

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny gripper från OnRobot

  Robotgriparen 2FG7 är ett mycket bra alternativ för industrier som läkemedel och känslig elektronik.
  16