Contents tagged with "Teknikföretagen"

 • V-formad återhämtning men långt kvar till normalisering


  Efter en stark rekyl under maj-juni så har kraften börjat gå ur återhämtningen efter Coronakrisen.

  Efter en stark rekyl under maj-juni så har kraften börjat gå ur återhämtningen efter Coronakrisen. Teknikföretagen räknar med att global BNP i slutet av 2021 understiger nivån för pre-Corona - sista kvartalet 2019 - med cirka en procent.– I själva verket är dock de katastrofala konsekvenserna av Corona-hanteringen mycket värre än så. I … Read More

 • Teknikföretagen: Industrin välkomnar initiativ för grön nystart


  Klimatsmarta industri-och teknikprodukter avgörande i framtiden

  Analyser visar att morgondagens efterfrågade industriprodukter i ökande grad kommer att handla om klimatsmart teknik och hållbara lösningar. Men för att förändra befintlig produktion krävs stora investeringar och stora risker. Därför kan statliga kreditgarantier göra skillnad, menar Teknikföretagen.

  Under regeringens presskonferens presenterades … Read More

 • Trend: Högre arbetskraftskostnadsökningar i Sverige än i viktiga konkurrentländer


  Svenska kronan håller kostnaderna nere

  Den svenska ökningstakten för arbetskraftskostnaderna fortsätter trendmässigt att vara högre än i viktiga konkurrentländer. Den var mer än en procentenhet högre än i Västeuropa och euroområdet 2019.

  Tack vare den svaga svenska kronan är inte kostnadsläget i Sverige alarmerande högt – men en rejäl appreciering av växelkursen skulle snabbt förä … Read More

 • Ny statistik pekar på behovet av livslångt lärande


  Speciellt när det gäller tekniska kompetenser.

  Näringslivets framtida behov av digital specialistkompetens är en utmaning som inte bara är kvantitativ utan också kvalitativ. Efterfrågan på kompetens inom programmering och mjukvaruutveckling är dessutom bred och varierad. För att möta kompetensbehovet kräver det en större och tydligare bredd i utbildningsutbudet. Det visar en ny rapport från … Read More

 • Konjunkturbarometer: Lång väg kvar


  Det är långt kvar innan företagen når upp till normalt affärsläge och produktionen ökar i årstakt. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för tredje kvartalet.

  Coronakrisen ligger som ett stort svart moln över framtidsutsikterna. Helt eller delvis nedstängda ekonomier började åter öppna upp efter årets andra kvartal. Teknikföretagens undersökning visar att produktionsnivån ökar mellan andra och tredje kvartalet i år. Jämfört med tredje kvartalet i fjol kommer dock produktionsnivån fortsätta att vara orovä … Read More

 • Arbetsmiljöansvaret vid hemarbete


  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet fortsätter att arbeta hemifrån under hösten. Det ställer krav på arbetsgivaren.

  Hemarbete ställer krav på arbetsgivaren då arbetsmiljöansvaret ligger på arbetsgivaren även om arbetet sker i arbetstagarens hem. Teknikföretagens arbetsmiljöexperter Kresimir Iveskic och Malin Nilsson berättar om hur du som arbetsgivare kan hantera frågan.

  Det arbete som sker hemifrån är typiskt sett arbete vid dator. Arbetsmiljöriskerna som kan … Read More

 • Maskinindustrin golvad - men reser sig


  Teknikföretagen om den senaste utvecklingen.

  En av de största delbranscherna inom teknikindustri är maskinindustrin. Produkterna omfattar allt ifrån parkeringsautomater, robotgräsklippare, kul-och rullningslager, motorsågar, grävmaskiner, verktygsmaskiner och rulltrappor till industrirobotar och värmeväxlare.

  SARS COV2 har naturligtvis fått negativa effekter på produktionsvolymer, ekonomisk … Read More

 • Låga lönekostnader för att säkra arbetstillfällen


  Teknikföretagen har på fredagmorgonen växlat avtalskrav med facken.

  Sverige är en liten och exportberoende ekonomi, industrin exporterar merparten av sina produkter och tjänster. Betydelsen för svensk industri av inhemskt genererad efterfrågan är försumbar i relation till den effekt som förändringar i den globala världshandeln och tillväxten ger.

  Sedan ett antal år är tillväxttrenden i såväl global BNP som vä … Read More

 • Tom Erixon nominerad till ordförande i Teknikföretagen


  Beslut tas vid Teknikföretagens stämma den 7 maj 2020.

  Teknikföretagens valberedning har nominerat Tom Erixon till posten som ordförande i Teknikföretagens styrelse.

  Nuvarande ordförande är Åke Svensson.

  Tom Erixon är född 1960 och är idag VD och koncernchef på Alfa Laval, ledamot i Teknikföretagens och Bolidens styrelse.

  Han var tidigare VD och koncernchef för Ovako 2011-2016.

  Innan dess var han … Read More

 • Affärsläget fortsätter att försvagas för industrin


  Efterfrågan sjunker snabbt under fjärde kvartalet.

  Det framgår av den senaste konjunkturbedömningen från Teknikföretagen. – Årets fjärde konjunkturbarometer visar på ett oroväckande fall i teknikindustrins orderingång under det sista kvartalet 2019. Särskilt oroväckande är det snabba fallet i efterfrågan för leverantörer till fordons- och maskinindustrin. Därutöver har andelen företag med fullt … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT