Contents tagged with "Nilsson Special Vehicles"

 • Minskade volymer för specialbilstillverkaren


  Räknar med att takta upp igen mot slutet av året.

  Nilsson Special Vehicles AB publicerar på torsdagen delårsrapport för tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 34 943 (37 961) KSEK och resultatet efter skatt uppgick till -2 621 (-3 516) KSEK.

  ”Orderingången på fordon med beräknad leverans under 2020 var, på grund av Covid-19, lägre under kvartal tre än föregående år. För att anpassa … Read More

 • Specialbilstillverkaren varslar


  Osäkerhet till följd av både Brexit och covid-19 ligger bakom.

  Specialbilstillverkaren Nilsson Special Vehicles AB i Laholm varslar tre tjänstemän och åtta kollektivanställda.

  Nilsson Special Vehicles producerar och säljer ambulanser, limousiner, begravningsbilar samt utryckningsbilar inom sjukvård och räddningstjänst. Kunderna finns framför allt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och … Read More

 • Specialbilstillverkaren förlorar norsk upphandling


  Den norska volymen har stått för en fjärdedel av företagets levererade ambulanser de senaste åren.  

  Nilsson Special Vehicles AB i Laholm har mottagit tilldelningsbeslut gällande leveranser utav ambulanser till den norska marknaden.

  Sykehusinköp har meddelat att en annan leverantör har tilldelats denna upphandling. Nilssons ambition är att överklaga denna tilldelning och överklagan skall skickas in senast den 13 oktober 2020.

  Den norska volymen … Read More

 • Specialbilstillverkaren korttidspermitterar


  Coronapandemin har minskat orderingången från den engelska marknaden.

  Nilsson Special Vehicles AB (publ) i Laholm har beslutat ansöka om korttidsarbete för merparten av bolagets anställda. Arbetstiden för den berörda personalen planeras att sänkas till mellan 80 och 40 procent från den 1 september 2020 och fyra månader framåt.

  Åtgärden vidtas för att stärka bolagets finansiella uthållighet då den pågående covid-19 … Read More

 • Nilsson Special Vehicles vinner ambulanskontrakt värt 25 miljoner


  -Ger en bra volym för kommande år, säger företagets vd Fredrik Nilsson.

  Nilsson Special Vehicles har tilldelats ramavtal som leverantör av ambulanser för Region Örebro län. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år vilket omfattar 17 personbilsambulanser.

  Denna tilldelning beräknas vara värd cirka 25 miljoner SEK över fyra år. Från det att den upphandlande … Read More

 • Förbättrat rörelseresultat för specialbilstillverkaren


  Fortsätter effektiviseringar inför en förväntad större orderbok 2020.

  Nettoomsättningen för Nilsson Special Vehicles uppgick under andra kvartalet till 56 109 (43 367) KSEK. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, förbättrades till -174 (-3 353) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till -2 608 (-3 783) KSEK.

  "Glädjande är att EBITDA är väsentligt bättre än samma period 2018. Våra avskrivningar är dock större … Read More

 • Förlust för specialbilstillverkaren


  "Resultatet en besvikelse"

  Specialbilstillverkaren Nilsson Special Vehicles i Laholm meddelade redan i januari en förväntad resultatminskning jämfört med 2017. Idag presenterar bolaget sin rapport med ett helårsresultat före skatt om -14 055 (-9 763) KSEK och i fjärde kvartalet -6 294 (-3 168) KSEK.

  Omsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 61 084 (47 928) KSEK och för … Read More

 • Nilsson Special Vehicles meddelar sämre resultat än 2017


  Rapporterade produktionsproblem och ökade kostnader försämrar 2018.

  Nilsson Special Vehicles AB (”Nilsson”) meddelar härmed att 2018 års resultat, pga under året rapporterade produktionsproblem och ökade garantikostnader, kommer bli sämre än 2017. Bokslutskommunikén kommer släppas den 22 februari 2019.

  Nilsson har under hösten utfört eftermarknadsåtgärder relaterat till de nya modellerna vilket resulterat i avsevä … Read More

 • Specialbilstillverkaren i Laholm utser vd


  Efter ett framgångsrikt år som tillförordnad vd, övergår Fredrik Nilsson till en roll som ordinarie vd.

  Nilsson Special Vehicles AB meddelar idag att styrelsen beslutat att utse Fredrik Nilsson till ordinarie VD för bolaget. Fredrik Nilssons tjänst som tillförordnad VD övergår därmed omgående till en ordinarie tjänst.

  Fredrik Nilsson har varit tillförordnad VD sedan oktober 2017. Dessförinnan satt Fredrik i ledningsgruppen och Fredriks gedigna … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT