Contents tagged with "Miljö"

 • Svenska börsföretaget Absolicon breddar marknaden med ny solfångare


  Producerar temperaturer upp till 200 grader.

  Absolicon är ett börsnoterat svenskt utvecklingsbolag ledande inom koncentrerad solenergi för industriella processer och fjärrvärme. Nu kan Absolicon presentera en ny solfångare som producerar temperaturer upp till 200 grader vilket ökar antalet tillämpningar för solvärme från små koncentrerande tråg.

  Värme står för hälften av samhällets totala … Read More

 • IF Metall: Stora investeringar krävs för att nå klimatmålen


  Takten i klimatomställningen är fortfarande för låg och den beslutade politiken är inte tillräcklig. Det slår Klimatpolitiska rådet fast.

  IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson, som var inbjuden att kommentera rapporten vid lanseringen, håller med om många av rådets slutsatser.

  -Klimatet är ett stort och viktigt område för IF Metalls medlemmar. Omställningen präglar och kommer prägla våra medlemmars jobb och vår organisations verksamhet lång tid framöver, säger Marie Nilsson. … Read More

 • ABB överträffade sina hållbarhetsmål för 2020


  Hållbarhet en viktig del i ABB:s syfte och i värdeskapande.

  ABB överträffar många av sina hållbarhetsmål för 2020 och har minskat utsläppen av växthusgaser med 58 procent sedan 2013. Den nya hållbarhetsstrategin till 2030 utgör en tydlig och ambitiös väg framåt.

  ABB har släppt sin Hållbarhetsrapport 2020 där det beskrivs vilken påverkan företaget och dess lösningar har på miljön och i samhället, liksom … Read More

  ABB
 • Svenska företaget ett de snabbast växande i Europa


  Financial Times presenterar årligen listan.

  När Financial Times presenterar sin årliga lista över de snabbast växande företagen i Europa placeras Ferroamp på plats 50 totalt och som tvåa i Norden.

  Financial Times listar årligen de 1000 företag i Europa som har uppnått den högsta procentuella tillväxten. Ferroamps CAGR (Compound Annual Growth Rate) på 172,6 % placerar företaget på plats 50 … Read More

 • Peab och Tibnor kartlägger stålprodukters miljöpåverkan


  Först i Sverige med miljövarudeklarering av stål - hela vägen från stålverket ut till byggarbetsplatsen.

  Peab och Tibnor har tagit ett helhetsgrepp kring stålets miljöpåverkan i byggnationer. I samarbete har företagen successivt förbättrat den totala leveranskedjan.

  Nu tar Peab och Tibnor nästa steg i en kartläggning av miljöpåverkan. Genom framtagandet av miljövarudeklarationer, så kallad EPD (Environmental Product Declaration), kan Peab spåra stå … Read More

 • EU antar ny industristrategi - Nu ska industrin bidra till den gröna omställningen


  AI kan vara ett verktyg.

  EU-parlamentet har nu antagit förslaget till ny industristrategi. Strategin pekar ut hur industrin ska bidra till att skapa en grön och hållbar ekonomi, digitaliseras och samtidigt  stärka sin konkurrenskraft på den globala marknaden. Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde välkomnar särskilt att strategin tar sin utgångspunkt i klimatmå … Read More

  AI
 • Stena Recycling startar cirkulär konsultverksamhet


  Världen står inför ett paradigmskifte för hur vi nyttjar jordens resurser.

  Stena Recycling, breddar erbjudandet och startar tjänsteverksamhet under namnet Stena Circular Consulting. Inriktningen är att stödja företag i deras utveckling mot hållbara och cirkulära lösningar som ger både miljö- och affärsvärde.

  Allt pekar på att cirkularitet kommer att bli en nyckelfråga för tillverkande industrier och andra företag … Read More

 • SSABs klimatmål godkänns av Science Based Targets initiative


  Godkännandet innebär att målet är vetenskapligt förankrat och i linje med Parisavtalet.

  SSABs mål för utsläpp av växthusgaser inklusive koldioxid har godkänts av organisationen Science Based Targets initiative.

  SSAB har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser (CO2e) med 35 procent till 2032 (basår 2018). Målet gäller såväl direkta som indirekta utsläpp (Scope 1 och 2) och ligger i linje med målsättningen att hålla den … Read More


 • Återvunnet guld ger 400–2000 gånger mindre koldioxidavtryck än guld brutet ur gruvor. Marknadsför du att du återvinner och återanvänder guld? Om inte är det hög tid att börja.

  Låt dina kunder veta att du har etiskt och miljömässigt hållbara hantverk att erbjuda. Börja återvinna mer och marknadsför det!

  Att återvinna och återanvända sina ädelmetaller är nyckeln till en hållbar framtid. Trots att det är många som redan gör det i sin verksamhet marknadsförs det inte. Något vi på NSG, en av nordens största aktörer inom å … Read More

 • AF Gruppen bygger 100 miljoners-vindkraftpark i Norge


  Sammanlagt 34 turbiner.

  JR Anlegg AS, ett bolag i AF Gruppen, har fått uppdraget att bygga vägar och genomföra markarbeten för Odal Vindkraftverk. Kontraktet har ett värde av 100 - 150 miljoner NOK.

  Odal Vindkraftverk ligger nordost om Oslo, i området Nord-Odal. JR Anlegg förbereder för vinkraftsparkens 34 turbiner, som förväntas producera 500 GWh förnybar el, vilket … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT