Contents tagged with "export"

 • Exporttemperaturen stiger


  Första kvartalets Exportchefsindex signalerar en tydlig optimism.

  Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer fortsatte att återhämta sig för tredje kvartalet i rad.

  Första kvartalets Exportchefsindex signalerar en tydlig optimism bland exportföretagen i takt med att världsekonomin fortsätter att återhämta sig. EMI ökade frå … Read More

 • Vart fjärde småföretag planerar öka exporten till Asien


  Om 10 år väntas flera av världens största ekonomier att ligga i Asien.

  Än så länge går knappt 12 procent av Sveriges varuexport till regionen. En ny undersökning som EKN låtit Demoskop göra visar att en fjärdedel av Sveriges små och medelstora exportföretag planerar att öka sin export till Asien. 

  –  Det är glädjande att så många av våra små och medelstora företag har ögonen på Asien. Regionen har betydande … Read More

  EKN
 • Varuexporten högre än importen i november


  Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 1,4 miljarder kronor under november.

  Varuexporten uppgick under november 2020 till 128,0 miljarder kronor och varuimporten till 126,6 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,4 miljarder kronor.

  Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 1,4 miljarder kronor under november 2020, enligt preliminära beräkningar. För november 2019 var det ett överskott på 2,6 miljarder kronor. … Read More

  SCB
 • Krislösning för exportföretag förlängs


  Exportkreditnämnden har beslutat förlänga stödåtgärder till den 30 juni 2021.

  På grund av pandemin lanserade EKN i våras tillfälliga åtgärder för att underlätta rörelsefinansiering till exportföretag från bankerna. Efterfrågan har varit mycket stark. EKN:s styrelse har nu beslutat om att förlänga dessa erbjudanden fram till den 30 juni 2021.

  - När krisen slog till i mars var vi snabba med att ta fram krislösningar. Nu är … Read More

  EKN
 • Trots problem ersätter få SME-företagen utländska leverantörer med svenska


  Trots nio månader med utmaningar är resultaten slående.

  Coronapandemin har drabbat svenska små och medelstora exportföretags leverantörskedjor hårt. Nästan hälften har haft problem med utländska underleverantörer och ett av tre företag uppger att de har pågående problem. Trots det har endast två procent helt slutat köpa från utlandet och bara ett av tio företag har bytt till svenska producenter eller … Read More

  EKN
 • Exporten på väg tillbaka för småföretagen


  Men framtidstron hos Sveriges små och medelstora företag har minskat.

  I juni var exporten nästan helt borta för vart tredje SME. I september var den på väg tillbaka. I november är den fortfarande det. Det visar en undersökning som EKN låtit Demoskop göra.

  För vart tredje (32 procent) av de undersökta företagen hade exporten helt upphört eller minskat kraftigt i juni. I september var siffran 21 procent och i … Read More

  EKN
 • Framtidstron hos exportföretagen ökar kraftigt


  De svenska exportföretagens syn på framtiden har ljusnat betydligt sedan i våras och är nu starkare än innan coronapandemin.

  Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro går från rekordlåga minus 35 i våras till plus 29, vilket visar en stark återhämtning på bara ett halvår.

  – Exportnäringen har drabbats hårt av pandemin. Därför är det glädjande att företagen åter ser ljust på framtiden. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP och det är oerhört … Read More

 • Fler stora exportföretag ser en ljusning


  De stora exportföretagen visar på en stark återhämtning och det finns gott om kapital på marknaden, säger Jens Hedar på Svensk Exportkredit.

  Den finansiella situationen för Sveriges stora exportföretag ser betydligt ljusare ut än i våras, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Drygt fyra av tio företag, 43 procent, bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmsta året. I våras var motsvarande andel endast ett företag av tio.

  –  De … Read More

 • Vart tredje exportföretag planerar anställa i Sverige


  De stora exportföretagen tror på en oväntad stark återhämtning.

  Vart tredje svenskt exportföretag, 32 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige det närmaste halvåret, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Det är en kraftig ökning jämfört med situationen i våras, då endast 8 procent räknade med ett ökat antal anställda.

   – De stora exportföretagen tror på en oväntad stark å … Read More

  sek
 • Stegrande optimism om exporten


  Återhämtningen kommer dock troligen att vara lite skakig.

  Återhämtningen på exportmarknaden avspeglas tydligt i Business Swedens Exportchefsindex (EMI) som tog ett rejält kliv uppåt fjärde kvartalet och steg med 11,4 enheter till 60,1, vilket är den högsta noteringen sedan andra kvartalet 2018. Den senaste mätningen visar att exportföretagen är optimistiska både i nuläget och på tre månaders sikt. … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT