Volvo.

Mar 31, 2021

Volvo ger 40 000 föräldraledighet världen över


Initiativet har fått namnet Family Bond.

Igår 30 mars meddelade Volvo Cars att de ger sina mer än 40,000 medarbetare världen över, i alla fabriker och kontor, betald föräldraledighet oavsett kön från och med den 1 april 2021.

Initiativet, som fått namnet ”Familjeband” (Family Bond), ger alla anställda som tjänsgjort minst ett år totalt 24 veckors ledighet med 80 procent av grundlönen som standard. Det gäller för båda föräldrarna och ledigheten kan tas ut när som helst under de tre första åren av föräldraskapet.

– Vi vill skapa en kultur som stöder ett jämställt föräldraskap oavsett kön, säger Håkan Samuelsson, VD på Volvo Cars. – När föräldrar får hjälp med att balansera kraven från arbetet och familjen bidrar det till att minska klyftan mellan könen och gör att alla kan göra karriär. Vi har alltid varit ett familje- och människocentrerat företag. Genom denna föräldraledighetsförsäkring demonstrerar och lever vi efter våra värderingar, vilket i sin tur kommer att stärka vårt varumärke.

Den globala föräldraledigheten är mer inkluderande och stöttande än vad som erbjuds i många länder världen över, och omfattar alla som definieras som föräldrar enligt lag, inklusive adoptiv-, fosterhems- och surrogatföräldrar, samt icke-biologiska föräldrar i samkönade par. Vissa länder erbjuder inte nyblivna föräldrar någon betald ledighet, eller utesluter vissa grupper av föräldrar – det senare gäller särskilt för fäder.

Volvo Cars globala initiativ är inspirerat av den nationella lagstiftningen på företagets hemmamarknad i Sverige, världsberömt för sin generösa föräldraledighet, som har gett påtagliga fördelar för såväl föräldrar som barn de senaste decennierna. Föräldraförsäkringen är resultatet av ett pilotprojekt för föräldraledighet som lanserades i EMEA-regionen 2019, där 46 procent av alla sökande var fäder.

Family Bond - förkroppsligar Volvos företagskutur

– Detta är mer än en ny föräldraledighet för våra anställda – det är förkroppsligandet av vår företagskultur och våra värderingar, säger Hanna Fager, chef för corporate functions och HR. – Vi vill visa vägen för förändringar i den här branschen och sätta en ny global personalstandard. Genom att se till att alla våra anställda får betald föräldraledighet minskar vi klyftan mellan könen och får en mer diversifierad personalstyrka, vilket förbättrar resultatet och stärker vårt företag.

När företaget studerade utfallet av sitt pilotprojekt såg man att de anställda uppskattade att försäkringen var könsneutral, inkluderande och anpassningsbar efter individens behov. Studierna gav också viktiga insikter i hur man kan uppmuntra fler anställda att ta ut föräldraledighet och göra föräldraledighet för båda föräldrarna till den nya ”normen”. 

Några av de hinder som begränsar uttag av föräldraledighet handlar om oro för den potentiella inverkan detta kan få på teamet, oro över hur karriären kan komma att påverkas på sikt, och ett kulturellt tankesätt kring vad som förväntas av fäder på arbetsplatsen och hemma.

För att uppmuntra till ett ökat uttag av föräldraledighet har Volvo Cars fokuserat på att kommunicera mer effektivt. Genom att presentera föräldraledigheten på 24 veckor som något som är förvalt, strävar företaget efter att skapa en ”standardeffekt” – eftersom människor har en tendens att hålla sig till förvalda alternativ. Vi undviker tvetydigt språk, som ”upp till 24 veckor”, eftersom vi tenderar att förutspå ett negativt utfall när det finns osäkerhet.

Genom att använda metoder som dessa vill Volvo Cars ta bort förvirring och kulturella hinder och ge föräldrar visshet.

För att visa sitt engagemang för att minska klyftan mellan könen kommer Volvo Cars även att dela med sig av sina deltaganderesultat över tid så att andra företag kan lära sig av dess framsteg.    
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT