Martin Lindqvist. Foto: SSAB.

Apr 21, 2017

Vinsten rusar uppåt för SSAB


Svenska ståljätten ökar vinsten trots fem veckors stillestånd i Oxelösund. Målet är att nå branschledande lönsamhet, säger koncernchef Martin Lindqvist.

 • Försäljningen uppgick till 15 739 (12 964) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 627 (741) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 702 (-193) Mkr
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till 449 (-347) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,49 (-0,18) kronor
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 876 (77) Mkr

Koncernchefen Martin Lindqvist kommenterar

SSABs rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 702 Mkr. Det innebar en kraftig förbättring, både jämfört med föregående kvartal och jämfört med motsvarande period i fjol. Förbättringen var främst driven av SSAB Europe genom ökade leveranser och priser samt en hög och stabil produktionsnivå. SSAB Special Steels förbättrade också resultatet, trots att valsverket i Oxelösund stod stilla i drygt fem veckor under inledningen av året efter haveriet som inträffade i slutet av 2016. Divisionens leveranser kunde hållas på en god nivå tack vare att koncernens produktionsflexibilitet (som innebär att flera verk kan producera höghållfasta stål) fungerade över förväntan. En hög produktionsnivå i Oxelösund sedan uppstarten av valsverket i början av februari bidrog också.

SSAB Special Steels växer strukturellt på marknaden genom kundernas behov av allt lättare och starkare produkter. Under första kvartalet förbättrades efterfrågan inom flera segment. På grund av haveriet i Oxelösund tappade SSAB Special Steels totalt cirka 70 000 ton i produktion under första kvartalet och diskussion pågår med försäkringsbolaget i vilken omfattning dessa förluster kan ersättas.

SSAB Europe hade ett starkt kvartal med god underliggande efterfrågan och leveranserna steg med 9 procent jämfört med föregående kvartal. De realiserade priserna förbättrades också och produktionen låg på en hög nivå. Marknadspriserna ökade något under inledningen av året och stabiliserades mot slutet av kvartalet.

I Nordamerika ökade de realiserade priserna för SSAB Americas under kvartalet. Samtidigt steg också skrotpriserna, vilket resulterade i en relativt blygsam förstärkning av marginalen. Även kostnader för det planerade underhållsstoppet i Mobile påverkade resultatet negativt och medförde även något lägre leveranser jämfört med föregående kvartal, trots stabil underliggande efterfrågan.

SSAB har som mål att minska nettolåneskulden med 10 Mdkr från utgången av första kvartalet 2016 till slutet av 2017 och detta fortskrider enligt plan, med ett nettokassaflöde under kvartalet om 0,6 Mdkr. Ytterligare cirka 2,3 Mdkr skall åstadkommas under de kommande tre kvartalen genom kassaflöden från rörelsen och strukturell minskning av rörelsekapital samt eventuell avyttring av icke-kärnverksamheter.

Vi har nu gått in i nästa fas i att genomföra vår ”Taking the Lead”-strategi, där vi under 2016 lade plattformen för lönsam tillväxt med våra kostnadsbesparings- och effektiviseringsprogram, inklusive synergier, samt refinansieringspaketet som genomfördes under andra kvartalet 2016. Målet är att nå branschledande lönsamhet. Ett fokusområde är att kontinuerligt driva effektivisering genom ständiga förbättringar i hela vår verksamhet. Vi fortsätter samtidigt att växa inom Special Steels och segmentet Automotive och under året ska vi också fortsätta att utveckla eftermarknaden, bland annat genom att knyta upp nya Hardox Wearparts-medlemmar till vårt nätverk.

Vårt långsiktiga initiativ för en hållbar, koldioxidfri stålindustri, projekt HYBRIT, fick finansiellt stöd av Energimyndigheten under första kvartalet och vi bildar nu ett joint venture tillsammans med LKAB och Vattenfall som ska driva projektet framåt.
 • May 22, 2018

  Affärer i fokus under Elmia Produktionsmässor

  Nyheter Svensk industri går för högtryck och står inför teknikskiften som kommer att förändra hela tillverkningsindustrin. Det var tydligt när Elmia Produktionsmässor bekräftade sin plats som Sveriges viktigaste arena för produktion inom tillverkande industri.
  0
 • May 22, 2018

  Ytterligare ett rekordår för SMC Automation

  Branschnytt Torbjörn Lundberg, VD för det svenska bolaget berättar att Automation kommer tidigt i konjunkturcyklerna, och ser ännu inga tecken på minskad efterfrågan, tvärtom är orderböckerna fullare än någonsin.
  0
 • May 22, 2018

  Mässmaskinen gick till Gotland

  Branschnytt Snabbare och effektivare i både stora och små serier. Det är planen med nya maskinen som Gotlands Svets & Smide slog till på under Elmia Produktionsmässor.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • PLAY: Uniti träffar Koenigsegg

  Svenska elbilsuppstickaren Uniti besöker Christian von Koenigsegg. Se vad superbilsentreprenören har att säga om lilla Uniti.
  0