Lena Sellgren. Foto: Business Sweden.

Apr 26, 2017

"Svensk ekonomi går på högvarv"


- Den starkare omvärldskonjunkturen driven av ökad industriproduktion och investeringar gynnar svensk export, säger Lena Sellgren på Business Sweden.

Omvärldskonjunkturen fortsätter att stärkas och den globala tillväxten drivs i allt större utsträckning av ökad industriproduktion och en stärkt investeringskonjunktur, vilket bådar gott för svensk export och svenska företag. Idag presenterade Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, en ny Marknadsinsikt som ger en översiktlig bild av utvecklingen i världsekonomin.

Det råder optimism i världsekonomin, trots ökad protektionism, politisk osäkerhet och tilltagande geopolitiska spänningar. Förtroendeindikatorer för näringsliv och hushåll har stärkts i många länder och ligger på historiskt höga nivåer.

-        Det råder optimism i världsekonomin och i stort sett alla länder har en positiv tillväxt. Global BNP väntas öka med 3,4 procent i år och 3,7 procent nästa år, jämfört med 3,0 procent i fjol. Den starkare omvärldskonjunkturen driven av ökad industriproduktion och investeringar gynnar svensk export, säger Lena Sellgren.

-        Svensk ekonomi går på högvarv och BNP-tillväxten väntas öka med 2,6 procent i år och 2,1 procent nästa år, jämfört med 3,1 procent föregående år. Exporten väntas ge ett allt viktigare bidrag till BNP-tillväxten de kommande åren, konstaterar Lena Sellgren.

Utvecklingen i Europa har överraskat positivt sedan årsskiftet trots politisk osäkerhet. Tillväxten får extra draghjälp av de stora ekonomierna. I år väntas tillväxten i Europa öka med 1,8 procent för att sedan sakta ned något till 1,6 procent 2018.

Den starkare omvärldskonjunkturen bidrar till ljusare ekonomiska utsikter även i Asien. De asiatiska ekonomierna är i behov av strukturella reformer och diversifiering. Sammantaget väntas tillväxten i Asien och Oceanien ligga stabil på omkring 4,4 procent per år 2017-18. Osäkerhet präglar den amerikanska ekonomin. Trots det väntas den nordamerikanska ekonomin växla upp de kommande åren. Tillväxttakten blir dock måttlig omkring 2,1 procent i år och 2,5 procent nästa år.

Syftet med Marknadsinsikt är att skapa ökad förståelse för drivkrafter för svensk export samt för hur den ekonomiska utvecklingen i världen påverkar svenska exportföretag. Analysen baseras i huvudsak på data från Oxford Economics, Statistiska centralbyrån och Macrobond, samt Business Swedens egen omvärldsbevakning.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny generation av ATOS 3D-scanner

  ATOS 5 är utvecklad för industriellt bruk där höga krav på mätresultat och robusthet gäller. ATOS 5 levererar data med hög precision under korta mättider, även i tuffa miljöer.
  0
 • Teknik

  Stegmotorstyrning från Solectro

  Den lilla stegmotorstyrningen SMCI33 är till stor hjälp vid maskinoptimering i och med enkel, snabb och flexibel programmering.
  0