Ovako. Foto: Peter Phillips.

Apr 27, 2017

Stark inledning för Ovako


Höjd orderingång, ökade leveranser och förbättrat resultat.

Ovako tillkännagav idag resultatet för det första kvartalet 2017.

EBITDA-resultatet före omstruktureringskostnader stärktes väsentligt till 32 (18) miljoner euro och orderingången ökade med 35 procent jämfört med 2016 . Ovakos omstruktureringsprogram har bidragit med 6 miljoner euro i form av lägre kostnader under kvartalet.

Första kvartalet 2017 (2016)  

 • Orderingången ökade med 35 procent jämfört med föregående år
 • Försäljningsvolymen var 11 procent högre än föregående år och
  intäkterna steg med 16 procent
 • EBITDA före omstruktureringskostnader stärktes väsentligt till 32 (18) MEUR, främst genom högre volymer och sänkta kostnader genom omstruktureringsprogrammet
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 24 (10) MEUR före omstruktureringskostnader på 1 (1) MEUR
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3 (2) MEUR, inklusive betalda omstruktureringskostnader på 1 (2) MEUR
 • Ovakos omstruktureringsprogram är fortsatt före plan. Under kvartalet bidrog det med 6 MEUR i form av lägre kostnader

‒ Året började starkt med höjd orderingång, ökade leveranser och förbättrat resultat, samtidigt som vårt fokuserade säkerhetsarbete fortsatte ge utdelning. Vi såg tydliga effekter både från vårt stärkta kommersiella arbete, där vi fortsätter att attrahera nya kunder och ta nya affärer, samt vårt omstruktureringsprogram som ökar vår konkurrenskraft genom sänkta strukturella kostnader. Dessutom såg vi en positiv effekt av en generellt stärkt efterfrågan i marknaden, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako. Den långsiktiga utvecklingen på marknaden är dock fortfarande osäker. Vi fortsätter bevaka marknadens utveckling och har full beredskap för att anpassa vår kapacitet efter förändringar i efterfrågan.

Utsikter på kort sikt

Under andra kvartalet förväntar vi oss en fortsatt generellt god marknadssituation, ett positivt bidrag från nya affärer, sänkta kostnader från vårt effektiviseringsarbete samt en positiv effekt från basprisökningar. Vi bedömer att försäljningsvolymen för det andra kvartalet kommer att vara högre än för motsvarande period föregående år.

Koncernens nyckeltal

2017   Kv 1   2016   Kv 1   2016   Helår  
Försäljningsvolym   kton   204 184   708  
Intäkter   MEUR   233 201   781  
EBITDA före omstruktureringskostnader   MEUR   32 18   57  
EBITDA   MEUR   31 17   50  
Justerad EBITDA marginal   13,7 % 8,8 %   7,3 %  
EBITDA marginal   13,3 % 8,4 %   6,4 %  
Rörelseresultat (EBITA) före omstruktureringskostnader   MEUR   24 10   25  
Rörelseresultat (EBITA)   MEUR   23 9   18  
Justerad rörelsemarginal (EBITA)   10,3 % 4,8 %   3,2 %  
Rörelsemarginal (EBITA)   9,9 % 4,4 %   2,3 %  
EBIT   MEUR   21 7   9  
Nettoresultat   MEUR   11 1   -12  
Kassaflöde från löpande verksamhet   MEUR   -3 2   35  
Antal anställda vid periodens slut (FTE)   Antal   2 839 2 848   2 773   • Sep 21, 2018

  Edeco Tool köper branschkollega

  Nyheter Efter mer än 30 framgångsrika år inom svensk industri tar nu värmländske verktygsspecialisten ett första steg mot skandinavisk expansion.
  0
 • Sep 21, 2018

  Robotisering och allt-i-ett-paket vinner

  Nyheter Om man automatiserar och lägger till idén med ett allt-i-ett-paket kan man sänka sina kostnader och investeringarna skulle betala sig på en relativt kort tid, säger Chris Dominic, logistikforskare vid Högskolan i Gävle.
  0
 • Sep 21, 2018

  Hon ska ta Nimo-KGs försäljning till nya höjder

  Branschnytt Med stor erfarenhet av internationell försäljning av komplex industriutrustning var Carina Thern ett välkommet tillskott när hon tillträdde Nimo-KG under sommaen.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT