Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret. Foto: Pia Nordlander, Bildn.

Oct 11, 2018

Stålindustrin vill bredda EU:s klimatstrategi


Att värna de klimatsmarta produkter som produceras i Sverige och i EU är ett sätt att minska utsläppen globalt som varken tas i beaktande i de nationella klimatmålen eller i EU:s klimatstrategi.

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC en rapport som visar betydelsen av att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader för att undvika de negativa konsekvenser som en högre temperaturhöjning skulle innebära.

– IPCC:s rapport tydliggör vikten av ett globalt perspektiv när strategier och handlingsplaner tas fram nationellt och på EU-nivå. Det räcker inte att minska utsläppen lokalt, vi måste också räkna på vilka utsläpp vi importerar och exporterar, säger Helén Axelsson, miljö- och energidirektör på Jernkontoret.

Den svenska stålindustrin exporterar drygt 85 procent av sina stålprodukter till mer än 150 länder. I många fall bidrar svenska stålprodukter till lägre utsläpp när de används.

– Att värna de klimatsmarta produkter som produceras i Sverige och i EU är ett sätt att minska utsläppen globalt som varken tas i beaktande i de nationella klimatmålen eller i EU:s klimatstrategi. Det är ett viktigt perspektiv som saknas, säger Helén Axelsson.

– Klimatet kommer inte att må bättre av att vi flyttar utsläpp utanför EU. Vår ambition måste vara att minska våra egna utsläpp, samtidigt som vi bidrar till att minska utsläppen globalt, säger Helén Axelsson.

Jernkontoret beskriver i sitt inspel till EU:s långsiktiga klimatstrategi att vägen till minskade utsläpp inom stålindustrin kräver en rad olika lösningar. En del utsläpp kan minskas genom elektrifiering, en annan lösning är vätgasteknik. Även tillgång till speciella kvalitéer av biogas och biokol kommer att behövas för att kunna producera stål fossilfritt.

En nyckelfaktor för att svensk stålindustri ska lyckas minska sina utsläpp radikalt är att det finns en större tillgång på stabil och koldioxidfri energi än idag, samt resurser till forskning och utveckling av bland annat vätgasteknik. Även forskning för att kunna använda biokol, i vissa processer behövs.

EU:s långsiktiga klimatstrategi förväntas vara klar till FN:s klimattoppmöte, COP24, som hålls i Katowice i december, och ska styra mot FN:s klimatmål.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  Connecta med Japan

  Just nu pågår Japans största maskinmässa JIMTOF, som uppskattas mycket av branschens deltagare från hela världen.
  0

 • Teknik

  Norelems dämpare levererar rätt struktur

  Eftersom chockabsorption och vibrationsstyrning är kritiskt för långsiktig maskinprestanda så erbjuder norelems sortiment av industriella dämpare en enkel och kostnadseffektiv lösning.
  0
 • Teknik

  Formfräsning produktivt och ekonomiskt

  Dormer Pramets familj med ekonomiska fräsverktyg har förstärkts med flertalet nya sortiment för medelfin bearbetning och finbearbetning inom formverktygstillverkning.
  0