Martin Lindqvist. Foto: SSAB.

Jan 26, 2018

SSAB ökar försäljning och resultat


Styrelsen föreslår utdelning.

SSABs rörelseresultat för helåret 2017 förbättrades med 2 625 Mkr och uppgick till 3 838 Mkr. Främsta anledningen till förbättringen var högre priser och fortsatt tillväxt för höghållfasta stål inom segmentet Automotive inom SSAB Europe, samt betydligt högre volymer inom SSAB Special Steels, skriver koncernchef Martin Lindqvist i rapporten.

Försäljningen i fjärde kvartalet uppgick till 17 017 (14 442) Mkr och rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade till 843 (107) Mkr. Kassaflödet förbättrades kraftigt under 2017 och det uppsatta målet att minska nettoskulden med 10 Mdkr överträffades med 2,2 Mdkr.

Kundernas behov av allt lättare och starkare produkter fortsätter att driva den strukturella tillväxten för SSAB Special Steels, samtidigt som efterfrågan har återhämtat sig i bland annat segmenten Mining och Construction Machinery. Den positiva efterfrågetrenden väntas fortsätta i det första kvartalet. Rörelseresultatet för SSAB Special Steels ökade till 641 Mkr för fjärde kvartalet, vilket inkluderade 265 Mkr i ersättning för haveriet i Oxelösund som inträffade i december 2016 och också påverkade första kvartalet 2017. Produktionshaveriet berodde på ett konstruktionsfel i ett nyinstallerat kontrollsystem, vilket resulterade i skadade transformatorer.

Marknaden för SSAB Europe var fortsatt god, med en normal säsongsmässig avmattning i slutet av året. Högre priser lyfte resultatet jämfört med fjärde kvartalet 2016, medan en svagare produktmix och mer planerat underhåll drog ned resultatet jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan bedöms fortsätta på en god nivå, med en säsongsmässig förbättring för det första kvartalet.

Grovplåtsmarknaden i Nordamerika försämrades under hösten, vilket ledde till lägre realiserade priser samt lägre rörelseresultat jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan förbättrades dock under slutet av året och marknadspriserna på grovplåt steg kraftigt. De högre priserna kommer gradvis att påverka resultatet från och med första kvartalet och efterfrågan väntas fortsatt vara på en god nivå.

SSABs tillväxtinitiativ utvecklades väl under 2017. Leveranserna för SSAB Special Steels ökade med 18 procent till 1,2 miljoner ton. Höghållfasta stål inom segmentet Automotive steg med 21 procent, ett viktigt skäl till att SSAB Europes andel premiumprodukter ökade till 32 procent (från 30 procent 2016). Antal medlemmar inom Hardox Wearparts var 360 (265) vid slutet av 2017.

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 1,00 kr per aktie.
 • Oct 19, 2018

  Den varma sommaren sänkte Husqvarna

  Nyheter Det lägre resultatet beror på svag efterfrågan på gräsklipparprodukter som har hög marginal i divisionen Husqvarna. Trädgårdsjätten vidtar konkreta åtgärder.
  0
 • Oct 19, 2018

  3D-printad jaktkniv från Älmhult

  Branschnytt Det är 3D-printföretaget 3D MetPrint som designat och tillverkar stålkniven som är "printad" i ett enda stycke.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT