Joakim Byström, grundare Absolicon. Foto: Kristofer Lönnå.

Feb 7, 2018

Solfångarföretaget satsar på IoT


Vill utveckla solenergidriven processutrustning som integreras i smarta fabriker.

Härnösandsföretaget Absolicon, som utvecklar och tillverkar solfångare, har inlett ett samarbete kring Internet of Things (IoT) med processföretaget Saravanos Group SARL. Syftet är att utveckla solenergidriven processutrustning som integreras i industrier med IoT. Absolicon driver även andra projekt för att utveckla lösningar med IoT och anser att den nya tekniken kommer att ha stor betydelse för solenergisektorn i framtiden.

Saravanos Group SARL i Luxemburg är koncernmoder till flera bolag som utvecklar processutrustning för industrier. De leds av Panagiotis Saravanos, en dynamisk grekisk företagsledare med en plan för hur industriutrustning i framtiden enkelt kan integreras i industrier med hjälp av Internet of Things (IoT).

Planen bygger på Saravanos mångåriga erfarenhet av att leverera processutrustning till multinationella bolag och de problem som traditionellt är förknippade med att integrera ny utrusning i befintliga system. Saravanos har utvecklat ett objektbaserat system där framtagna komponenter enkelt kan återanvändas som byggstenar, en av grundtankarna med IoT.

Detta objektbaserade system kan med fördel även användas för att integrera solenergi i industriprocesser. Våren 2017 installerade Absolicon en pilotanläggning med 44 kvadratmeter solfångare tillsammans med Saravanos i Aten. Anläggningen har besökts av företrädare från flera multinationella bolag som uttryckt stort intresse för tekniken.

Solar++ och Absolicon skall bygga energisystem som kommunicerar via IoT

Hösten 2017 bildade Saravanos Group ett helägt svenskt dotterbolag, Saravanos Solar++ AB. Bolaget, som har Absolicons vd Joakim Byström i styrelsen, skall integrera Absolicons solfångare med Saravanos industrikunnande och att skapa objektbaserade, solenergidrivna processutrustningar. Varje enhet blir komplett med programvara, loggning, dokumentation, reservdelslistor och hårdvara som med hjälp av IoT enkelt kan kopplas samman och integreras i industrier.

Ett första resultat av detta samarbetet är den order som Saravanos Solar++ AB fått från Colgate Palmolive i Grekland. Solar++ har där fått uppdraget att effektivisera en av kärnprocesserna och ersätta en del av den återstående energin med solvärme. I leveransen till Colgate Palmolive ingår processutrustning från Saravanos Solar++ tillsammans med solfångare från Absolicon.

Under 2018 planerar bolagen att tillsammans ta fram industriutrustning där solfångare integrerats genom IoT och därefter erbjuda dessa till industriföretag i hela världen.

Andra projekt inom Absolicon med IoT

Parallellt med samarbetet med Solar++ inom industriområdet har Absolicon för fjärrvärme­installationer startat ett samarbete med Siemens för att använda det molnbaserade IoT-systemet MindSphere för datalagring och övervakning.

Absolicon har även använt IoT med ramverket MQTT för att utveckla intern kommunikation mellan kameror och mekanisk utrustning i Absolicons robotiserade produktionslina. Här passar IoT bra för att snabbt skicka små paket med information mellan olika maskiner.

IoT får stor betydelse för solenergisektorn

En anledning till att solfångare idag inte i större utsträckning används inom industrin är de höga programmeringskostnaderna för att integrera ny utrusning i befintliga processer. Extern övervakning av installationer som integrerats är idag mycket svår och kräver dubbla system.

Absolicon anser att IoT avsevärt kommer att underlätta integration av solenergi i industrier och övervakning av installationer på distans. Den nya tekniken som nu snabbt sprids inom industrin kommer därför att få stor betydelse för solenergisektorn.

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

iot • Jan 23, 2019

  3D-printing ska ge SJ högre punktlighet

  Nyheter Nu satsar SJ satsar stort på tillverkning av reservdelar med 3D-printing, något som ska ge effektivare underhåll, punktlighet och nöjdare kunder.
  0
 • Jan 23, 2019

  Pirtek Sweden får ny vd

  Branschnytt Stefan Fallenius, grundare och vd för Pirtek Sweden AB (tidigare Slangakuten), väljer att lämna bolaget efter 10 år vid rodret.
  0
 • Jan 22, 2019

  Han lämnar Sandvik

  Nyheter Rekryteringen av hans efterträdare inleds nu.
  28
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  En oöverträfflig 3D-kamera

  Photoneos absolut senaste 3D-kamera har en oöverträfflig detaljnivå och levererar upp 2mpx 3D-bilder i upp till 20 fps.
  13