Björn Rosengren. Foto: Sandvik.

Feb 5, 2018

Sandvik levererar över förväntan


Stark utveckling inom alla affärsområden.

Verkstadsbolaget Sandviks resultat före skatt blev 7.702 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2017. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 7.375 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten. I resultatet ingick en engångspost på 3,9 miljarder kronor avseende reavinst efter försäljningen av Sandvik  Process Systems till FAM.

Under fjärde kvartalet ökade både orderingången och intäkterna organiskt i Sandvik-koncernen med 15 % jämfört med samma period föregående år, med stark utveckling inom alla affärsområden. Sandvik Machining Solutions redovisade en organisk ordertillväxt om 12 %. För Sandvik Mining and Rock Technology förbättrades orderingången organiskt med 10 %. Sandvik Materials Technology redovisade en ökning om 38 % i orderingången, inklusive en stor order till ett värde på 630 miljoner kronor. Tillväxten var 16 % justerat för påverkan från större order.

I fjärde kvartalet uppgick orderingången till 24 204 miljoner kronor. Intäkterna uppgick till 24 492 (22 535) miljoner kronor och rörelseresultatet landade på 7 882 (3 038) miljoner kronor.

–Helåret 2017 var ett starkt år för Sandvik med betydande ökning av efterfrågan såväl som genomförande av interna eff ektivitetsåtgärder. Det ledde till ett rekordhögt justerat rörelseresultat om 14,6 miljarder kronor (11,0), en markant förbättring av justerade rörelsemarginalen till 16,1 % (13,5) och ett rekordhögt operativt kassafl öde om 14,7 miljarder kronor (12,5), säger Björn Rosengren, Sandviks VD och koncernchef.

Föreslagen utdelning för 2017 är 3,50 (2,75) kronor per aktie.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny generation av ATOS 3D-scanner

  ATOS 5 är utvecklad för industriellt bruk där höga krav på mätresultat och robusthet gäller. ATOS 5 levererar data med hög precision under korta mättider, även i tuffa miljöer.
  0
 • Teknik

  Stegmotorstyrning från Solectro

  Den lilla stegmotorstyrningen SMCI33 är till stor hjälp vid maskinoptimering i och med enkel, snabb och flexibel programmering.
  0